Translate

26 maja 2011

Obchody 65 rocznicy śmierci Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej (1885-1946)

Sympozjum IV
25 maja 2011 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się IV Sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Hasłem Sympozjum były słowa M. Teresy: MIŁOŚĆ BOGA MIERZY SIĘ MIŁOŚCIĄ BLIŹNIEGO. Sympozjum zorganizowała: Sekcja Teologii Duchowości UKSW oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy objęli: Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski i Bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki.
Referaty wygłosili:
  1. Dr Paweł Sieradzki (Lublin, KUL Jana Pawła II) "Janina Kierocińska - M. Teresa od. św. Józefa (1885-1946). Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, „Matka Zagłębia”.
  2. Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW) ”Zjednoczenie z Bogiem w codzienności, jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  3. O. prof. zw. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (Katowice, GWSH im. W. Korfantego) „Macierzyństwo duchowe sł. B. Teresy Kierocińskiej jako wzór dojrzałości człowieczeństwa i konsekracji”.
  4. S. prof. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN (Lublin, KUL Jana Pawła II) ”Posługa przełożonej wspólnoty - w życiu i pismach sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  5. O. prof. zw. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD (Kraków, UP Jana Pawła II) „Formacja pierwszych sióstr Zgromadzenia przez sł. B. Teresę Kierocińską”.
  6. S. lic. mgr Imelda Ewa Kwiatkowska KDzJ (Łódź) „Droga dziecięctwa duchowego w życiu i pismach sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  7. Ks. dr Włodzimierz Gałązka (UKSW) „Miłość bliźniego w świetle pism sł. B. Teresy Kierocińskiej”.

0 komentarze: