Translate

10 kwietnia 2014

"Matka Zagłębia"

Zainteresowanych bliższym poznaniem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa o. o. Jerzego Zielińskiego OCD ukazującą jej życie zatytułowaną "Matka Zagłębia".

"Jeden ze świadków życia matki Teresy Kierocińskiej, współzałożycielki i pierwszej przełożonej Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, napisał: „Dokoła niej i w niej nie zauważyłem nic z nadzwyczajności. Tak, jak wszystkie sprawy Boże są małe, proste, zwyczajne na zewnątrz, a kryjące głębię i prawdę wewnętrzną” . Pod płaszczem spraw zewnętrznych, przybranych w prostą codzienność, skrywała się niedostępna dla postronnego obserwatora tajemnica głębi tej prostej siostry zakonnej i działającego w niej Boga. Jedynie On wiedział, do czego zdolne jest wrażliwe serce tej oddanej Mu kobiety, a znając jej szczerą otwartość poprowadził sobie znanymi drogami. Wywiódł ją z rodzinnego Wielunia i poprzez Kraków za-prowadził do Sosnowca. Wielokrotnie przy tym przekroczył granice, które dla człowieka idącego o własnych siłach wydają się być kresem jego możliwości.

Owoców życia matki Teresy nie trzeba reklamować, jak robić to muszą dostarczyciele dóbr wątpliwej jakości, zapewniając, że są atrakcyjne. Gdy zaprzestają hałaśliwego narzucania się, odchodzą w niepamięć, podobni do ognia, który gaśnie, bo nikt już nie dorzuca doń drewna.

Dzieło Boże rośnie inaczej. Drzemie w nim wewnętrzna moc, dzięki której jest trwałe i przechodzi zwycięsko liczne próby. W tym dziele najważniejszy jest człowiek i jego wewnętrzna przemiana. By móc jej doczekać, Bóg postawił przed matką Teresą wymóg ogromnej miłości, cierpliwej, przebaczającej, towarzyszącej zarówno w pomyślności, jak i w biedzie, miłości nie zniechęcającej się trudnościami."

o. Jerzy Zielińśki OCD - fragment wstępu.


Po publikacje, ulotki i obrazki z Modlitwą o uproszenie beatyfikacji i otrzymania łaski za przyczyną Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej można zwracać się na adres Wicepostulacji: karmelitanki@karmelitanki.pl0 komentarze: