Translate

6 maja 2014

14 maja 2014 r. zapraszamy do Parafii Jana Chrzciciela w Sosnowcu

Od października 2013 roku, za sugestią ks. biskupa Grzegorza Kaszaka nasze Siostry podjęły się nowej inicjatywy na terenie diecezji sosnowieckiej, której celem jest zapoznanie wiernych z życiem i posługą Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej), a także wspólna modlitwa o jej beatyfikację. Program poszczególnych parafii ustalony przez Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Sosnowieckiej jest dostępny na stronie.

14 maja 2014 r. zapraszamy do Parafii Jana Chrzciciela w Sosnowcu na godz. 17.00

Po Mszy Świętej odmówione zostaną wezwania oraz modlitwa
o uproszenie beatyfikacji i otrzymania łaski za przyczyną Sługi Bożej. Zachęcamy do przynoszenia na tę Eucharystię próśb i podziękowań do Sługi Bożej.
Będzie również możliwość nabycia obrazków, ulotek, publikacji o Matce Teresie.

0 komentarze: