Translate

1 maja 2014

Święty Józef zawsze wysłuchał prośby„Matka Teresa miała wielkie nabożeństwo do św. Józefa,
w każdej chwili swego życia uciekała się do św. Józefa,
prosiła o pomoc materialną
i duchową i nigdy nie została
zawiedzioną, bo św. Józef zawsze wysłuchał prośby Matki Teresy".

/ ze wspomnień jednej z sióstr karmelitanek

Figura Św. Józefa czczona
w klasztorze karmelitanek
w Sosnowcu od 1925 r.

0 komentarze: