Translate

18 czerwca 2014

Obchody 129. rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej m. Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)

14 czerwca 2014r. przypadała kolejna, 129 rocznica urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej. Dzień radości, wdzięczności za dar jej życia,
a także czas rodzinnego spotkania i modlitwy o łaskę beatyfikacji.

W uroczystościach, jakie miały miejsce w Sosnowcu uczestniczyło około 90 sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z różnych wspólnot wszystkich trzech prowincji. Radę Generalną Zgromadzenia reprezentowały s. Feliksa Dyduch,
s. Edmunda Olszewska, s. Imelda Kwiatkowska, zaś z ramienia prowincji:
s. Prowincjalna Klemensa Zając oraz s. Łukasza Kasprzyk. Nie zabrakło także najmłodszych sióstr - postulantek wraz z s. Mistrzynią Tymoteuszą Ćwierz. Rodzinny charakter uroczystości podkreśliła liczna obecność krewnych Sługi Bożej (22 osoby wraz z bratankiem Wojciechem Kierocińskim).
Wśród zaproszonych gości byli ponadto architekci i przedstawiciele firm, które przeprowadzały prace remontowe w Domu Macierzystym, a wśród nich s. Eligiusza Stępień KDzJ autorka projektu budowlanego.

Pierwszy i najważniejszy punkt wspólnego świętowania to urodzinowa Eucharystia, której o godz. 11.00 przewodniczył ks. dr Mariusz Karaś – Kanclerz Kurii Diecezji Sosnowieckiej. Była to piękna sposobność do wspólnej modlitwy
o łaskę beatyfikacji Sługi Bożej, jak zauważył ks. Kanclerz „beatyfikacji, na którą my, tu w Zagłębiu, ale nie tylko w Zagłębiu (…) czekamy”.

Rozpoczynając celebrację liturgiczną zaznaczył on:

„Pragniemy w czasie tej Najświętszej Ofiary dziękować Panu Bogu za dar życia Matki Teresy, za to, że jej przykład żyje do dzisiaj, że jej postawą, jej zachowaniem możemy i dzisiaj, my ludzie XXI wieku się karmić i możemy coś z jej życia wcielać w nasze życie. To piękne, aczkolwiek trudne zadanie
i wyzwanie dla każdego z nas”.

W homilii ks. Kanclerz zwrócił uwagę na głębokie wychowanie religijne oraz świadectwo wiary rodziców Janiny, które to stały się solidnym fundamentem pod budowę jej relacji z Bogiem, jaj wiary i świętości. Jak zauważył?

„Matka Teresa, czy też mała Janina Kierocińska miała to szczęście, że nie tylko o miłości do Jezusa słyszała, ale tej miłości doświadczała u swoich rodziców”.

Podkreślił ogromną miłość Boga, jaka cechowała Matkę Teresę, a zarazem miłość czynną, ofiarną, nieustannie wychodzącą do drugiego:

„Wybrać Najdroższego, ale i nie pozwolić nikomu by Coś albo Ktoś nam go przysłonił albo przysłaniał.
To nauka, którą nieustannie daje nam Matka Teresa od św. Józefa. Ona z tą miłością do Najdroższego nie zamykała się tylko w ciasnej izdebce klasztornej celi czy też kaplicy. W modlitwie szukała sił do tego, by iść, wychodzić ze swoją miłością na zewnątrz”.

Tegoroczne obchody urodzin Matki Teresy Kierocińskiej łączyły się
z poświęceniem odremontowanego Domu Macierzystego. Bezpośrednio
po Eucharystii miało miejsce procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy Domu Macierzystego, która może znów służyć siostrom, a także grupom modlitewnym systematycznie spotykającym się w naszym klasztorze w Sosnowcu. Prace modernizacyjne koordynowane niestrudzenie przez s. Samuelę Lach trwały 6 lat
(2008 – 2014). Poza kaplicą, w Domu Macierzystym mieści się sala wielofunkcyjna dla dzieci i młodzieży oraz niezagospodarowane jeszcze pomieszczenia, w których pragniemy ukazać życie Matki Założycielki i rozwój Zgromadzenia od 1921r. aż do współczesności.

Dom ten jest bliski i ważny zarówno dla nas Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jak i dla wielu mieszkańców Sosnowca. Tu, na Wiejskiej 25, często korzystali oni z pomocy i gościny sióstr. Przypomnijmy, że w tym pierwszym domu Zgromadzenia, Matka Teresa z siostrami nie tylko modliła się za Kościół, Ojczyznę
i Sosnowiec, ale także prowadziła ochronkę, kursy haftu i szycia, przedszkole oraz szkołę, zaś podczas wojny ukrywała dziewczęta przed wywiezieniem do Niemiec, udzielała pomocy żołnierzom AK oraz Żydom, przygotowywała paczki dla więźniów w Oświęcimiu, organizowała tajne nauczanie a ponadto prowadziła kuchnię dla biednych i sierociniec.

Popołudniu był czas na prelekcje. S. Bogdana Batog przybliżyła obecnym bezgraniczną ufność Bogu, jaka cechowała Matkę Teresę.
Wskazała także na aktualność jej drogi i przesłania:

„Dziś gdyby stanęła pośród nas, co chciałaby nam powiedzieć?
Jakie miałaby dla nas przesłanie? Gdy doświadczamy niepokojów związanych
z wojną na Ukrainie, niepewności z utrzymaniem pracy, lęku o zdrowie, swoje czy najbliższych. Wiele można by wyliczać... Sługa Boża powiedziałaby nam jedno: zaufajcie Dobremu i Miłosiernemu Bogu, oddajcie się „na przepadłe” Temu, który nas umiłował, bo On chce naszego największego dobra, jakim jest zbawienie wieczne”.

Przytoczone w prezentacji multimedialnej słowa M. Teresy dotyczące zaufania Bogu oraz fakty z jej życia obrazujące to zawierzenie pozwoliły lepiej ją poznać. Stały się również zachętą do tego, by zbliżyć się do niej
„jak do matki, z którą możemy nawiązać bardziej osobistą, modlitewną relację”, ufając zarazem w jej wstawiennictwo u Boga. Miłą niespodzianką był krótki film przedstawiający fragmenty wspomnień o Matce Teresie przytoczone przez świadków jej życia oraz członków rodziny.

Zaproszeni goście mogli także zwiedzić odremontowany Dom Macierzysty
i bliżej zapoznać się z przebiegiem wykonanych prac remontowych.
Wystąpienie oraz prezentację multimedialną na ten temat przygotowała
s. Samuela Lach KDzJ.


Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tej uroczystości:

0 komentarze: