Translate

19 sierpnia 2015

Obchody jubileuszowe Wieluń, 6-8 czerwca 2015 r.

Uroczystości z okazji 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej połączone z Jubileuszem 500-lecia powstania kościoła św. Barbary odbyły się w Wieluniu i w Sosnowcu.


Pierwszego dnia obchodów odbyła się konferencja popularnonaukowa pod hasłem: „Wieluń – miastem wzrastania” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

Po powitaniu gości przez dyrektora Muzeum mgr Jana Książka, zabrał głos ks. kan. Jarosław Boral, proboszcz parafii pw. św. Barbary, główny organizator uroczystości. Następnie zostały zaprezentowane poszczególne referaty.

Pierwszym prelegentem był dr Tomasz A. Nowak z Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku, który w swoim referacie omówił życie codzienne w Wieluniu w XVI wieku. Historię kościoła św. Barbary przybliżył ks. dr hab. Sławomir Zabraniak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prof. dr hab. Jarosław Kita z Uniwersytetu Łódzkiego mówił na temat wychowania moralnego w rodzinie ziemiańskiej w 2. połowie XIX wieku na przykładach z regionu wieluńskiego. Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik (Wieluńskie Towarzystwo Naukowe) w swoim wystąpieniu ukazał życie religijne i społeczne w Wieluniu na przełomie stuleci.

Po przewie s. Konrada Dubel KDzJ, zaprezentowała referat pt. „Droga do beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej”. Przybliżyła też pokrótce życiorys Sługi Bożej. O zjednoczeniu z Bogiem w codzienności jako fenomenu świętości Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej mówił ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatni referat był zatytułowany „Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w ratowaniu Żydów w czasie Holocaustu na przykładzie Sióstr Karmelitanek w Sosnowcu” autorstwa dr hab. Sabiny Bober, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na zakończenie konferencji podziękowała wszystkim organizatorom i uczestnikom s. Wiktoria Szczepańczyk, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Następnie ks. J. Boral wręczył niektórym gościom pozycje książkowe wydane z okazji jubileuszu i pamiątkowe medale z wizerunkiem kościółka św. Barbary i Sł. B. M. Teresy Kierocińskiej.

Po sesji uczniowie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu zaprezentowali spektakl pt. "Windą do nieba". Sztukę, poświęconą Janinie Kierocińskiej, przygotowała dr Dorota Eichstaedt - nauczycielka języka polskiego w tymże gimnazjum. Po ciekawym spektaklu miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. "Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa od św. Józefa - Janina Kierocińska". Ekspozycja złożona z 20 plansz przybliża jej życie i działalność. W tematykę wystawy wprowadzili siostra Bogdana Batog CSCIJ(autorka wystawy) oraz Jan Książek - dyrektor Muzeum.

Na uroczystości nie zabrakło reprezentantów lokalnych władz Wielunia z burmistrzem Pawłem Okrasą, starostą Andrzejem Stępniem oraz Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzejem Chowisem na czele. Wśród zgromadzonych gości byli księża proboszczowie wieluńskich parafii, rodzina Sługi Bożej z Wielunia, Trzebnicy i Łodzi. Jako delegacja Zgromadzenia przybyły Siostry z Widawy, Sosnowca, Wolbromia, Łodzi, Balic oraz z Torunia.


Niedziela 7 czerwca był drugim dniem obchodów. W kościele parafialnym pw. św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu abp dr Wacław Depo przewodniczył dziękczynnej Mszy św. z okazji 500. lecia powstania kościółka św. Barbary oraz 130 rocznicy urodzin Janiny Kierocińskiej – Matki Teresy od św. Józefa.

Na Eucharystię przybyli przedstawiciele władz wszystkich szczebli. Licznie przybyła naturalna rodzina Sł. B. M. Teresy Kierocińskiej z Wielunia, Sieradza, Częstochowy, Trzebini, Złoczewa, Łodzi i Lublińca oraz siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z wielu domów, siostry antoninki, siostry bernardynki, liczni kapłani, przyjaciele parafii, parafianie. Chór z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego swoim śpiewem ubogacił liturgię.

W homilii abp W, Depo nawiązał do pierwszego czytania, zatytułowanego „obietnica odkupienia” i zwrócił uwagę na pytanie „gdzie jesteś?” skierowane przez Boga do Adama w chwili, gdy ten spożył owoc z drzewa, z którego nie wolno mu było niczego spożywać. Odpowiedź Adama:
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się” posłużyła do zaakcentowania prawdy, że człowiek bez Boga jest zawsze nagi, doświadcza cierpień, a w jego ogrodzie rodzą się ciernie… Budować można tylko na Bogu, kontynuował Arcybiskup, dlatego dziś jesteśmy w miejscu gdzie 500. lat temu wierni Wielunia wybudowali kościół św. Barbary, a dziś ich spadkobiercy, wznoszą nowy kościół, wyznając w ten sposób swoją wiarę w Boga, podkreślając jej ciągłość. W tym kościele dojrzewała i umacniała się wiara Matki Teresy od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej. Zarówno ona jak i wierni parafii św. Barbary żyją duchem wiary, nie poddają się zwątpieniom i wznoszą swój kościół materialny i duchowy. Swoje życie oparli na rodzinie i jako poszczególne rodziny tej parafii przeżyli swoje sam na sam z Najświętszym Sakramentem podczas 50. godzinnego nabożeństwa przeżywanego pod hasłem: „Pół godziny dla rodziny”, wybrali, więc to, co prowadzi do życia z Bogiem. Tak wykorzystali swoje prawo do wolnego wyboru… Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni”– mówił abp Depo.
Drugi dzień uroczystości jubileuszowych zakończył koncert Joanny Słowińskiej z zespołem z Krakowa, po którym wszyscy uczestnicy Eucharystii zostali zaproszeni na piknik parafialny zorganizowany przy kościele.

Kolejnym elementem niedzielnego południa był spacer po dawnych posiadłościach rodziny Kierocińskich, terenach, na których Janina jako dziecko bawiła się, zachwycała przyrodą i modliła. Spacer prowadził ul. Kijak, przy której stoi rodzinny dom Kierocińskich (można było wejść do środka i zobaczyć wnętrze), a następnie ul. Janiny Kierocińskiej ciągnącą się przez osiedle domków jednorodzinnych oraz wzdłuż przepięknie kwitnącego pola przy ul. Granicznej. Przy ul. Joanny Żubr goście zatrzymali się przy krzyżu granicznym ufundowanym przez ojca Janiny – Antoniego. Spacer kończył się przy jubileuszowym kościółku św. Barbary.

Kościółek św. Barbary mieścił się na terenie posiadłości rodziców Janiny, a dziś jest perłą wśród zabytków Ziemi Wieluńskiej. W 2000 r. przez abpa Stanisława Nowaka została erygowana parafia św. Barbary. Jest to najmłodsza i najmniejsza parafia wieluńska (około 1600 wiernych). Kościołem parafialnym stał się mały szesnastowieczny kościółek. Od 2001 r. obok tego historycznego kościółka wznoszona jest nowa świątynia. Mimo, że świątynia jest jeszcze nie wykończona to jednak od 2008 r. sprawowane są w niej już regularnie nabożeństwa. Pamiętając o swojej rodaczce parafianie w maju 2008 roku powołali do życia Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” im. Matki Teresy Janiny Kierocińskiej i włączyli się do wielkiej modlitwy całego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus o rychłą Jej beatyfikację. Od kilku już lat każdego 12. dnia miesiąca sprawowana jest Msza o jej wyniesienie na ołtarze. W miarę możliwości uczestniczą w tych Mszach nasze siostry z Truskolas, Łodzi czy Widawy. To właśnie z inicjatywy członków Stowarzyszenia narodziła się myśl o uczczeniu jubileuszem 500 lat kościoła i 130. rocznicy urodzin Współzałożycielki Zgromadzenia.

W poniedziałek 8 czerwca siostry z II Nowicjatu i z Łodzi miały katechezę w różnych szkołach wieluńskich.

Siostry mówiły o Matce Teresie w oparciu o prezentację wzbogaconą zdjęciami z Wielunia historycznymi i aktualnymi, by słuchacze mogli umiejscowić sobie Matkę w konkretnych bliskich im miejscach. W podstawówce spotkanie przeprowadziły: s. Nuncjata i s. Gloriosa, w gimnazjum: s. Makaria i s. Wieranika, a w liceum: s. Agnes i s. Stanisława.

s. Bogdana Batog KDzJ


0 komentarze: