Translate

8 czerwca 2016

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

Dnia 12 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej w kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. Eucharystii przewodniczył będzie ks. Michał Fucia, wikariusz parafii Macierzyństwa NMP w Bolesławiu.

W tym miesiącu pragniemy szczególniej podziękować za dar życia i powołania Matki Teresy, ponieważ 14 czerwca przypada kolejna, 131. rocznica jej narodzin.

Prośby i podziękowania można przysyłać na adres: karmelitanki@karmelitanki.pl

Oczekujemy Was z radością !
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus