Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

31 grudnia 2016

Wspominając początki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


Wspominając początki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Sł. B. O. Anzelm Gądek OCD wyznał:
„Idea założenia zgromadzenia trzeciego zakonu regularnego była u mnie żywa od mojego powrotu z Rzymu w 1908 roku. Widziałem tam, za granicą kwitnące zgromadzenia tego typu i przykro mi było, że w naszej Polsce nie było gałęzi żeńskiej takiego zgromadzenia. Ta idea dojrzała w 1920 roku, kiedy zostałem prowincjałem. Drogę i sposób wyznaczyła Opatrzność Boża”.

W połowie roku 1921 do O. Anzelma Gądka przyjechał ks. F. Raczyński, prezes Towarzystwa w Sosnowcu z prośbą o przysłanie mu sióstr do pracy wśród ubogich. Prośbę ks. Raczyńskiego poparł ks. abp Władysław Krynicki – ówczesny wizytator zakonów w Polsce. Z tej potrzeby chwili zrodziła się myśl założenia zgromadzenia, które byłoby zdolne prowadzić działalność nakreśloną przez prezesa Towarzystwa Dobroczynności.

Znając Janinę Kierocińską, jako swoją penitentkę do O. Anzelm zaproponował jej objęcie przełożeństwa w zgromadzeniu, które zamierzał założyć. Ona uznając w tym wolę Bożą przystała na jego propozycję. Wybrał z pośród znanych sobie w Krakowie, jeszcze pięć panien, które wspólnie miały stać się fundamentem powstającego Zgromadzenia: Ustalił termin obłóczyn na dzień 31 grudnia 1921 roku, a na miejsce uroczystości wybrał klasztor karmelitanek bosych na Wesołej.

Rano w sobotę o godz. 7.00 odbyła się piękna uroczystość obłóczyn. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez Ojca prowincjała Janina Kierocińska została obleczona w habit wraz z Wandą Karyłowską. Janina otrzymała imię Teresa od św. Józefa, zaś Wanda – s. Józefa od św. Teresy od Jezusa. Po zakończeniu ceremonii w zakrystii cztery postulantki w obecności O. Anzelma otrzymały czepki z rąk Matki Teresy mianowanej przez niego przełożoną generalną Zgromadzenia.

W homilii Ojciec mówił do nowo obleczonych sióstr, że: „ani na ich dobrej woli nie buduje, ani nawet na ich cnotach, lecz jedynie na Bogu i jeżeli to sprawa, Bogu się podobająca, to pewny jest, że trwać i rozwijać się będzie”. Tego samego dnia sześcioosobowa grupa sióstr karmelitanek przybyła wraz z O. Anzelmem do Sosnowca, by podjąć pracę w Towarzystwie Dobroczynności. Drewniane baraki Towarzystwa, znajdujące się opodal kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa stały się kolebką Zgromadzenia, „kolebką nowego życia – życia ubóstwa, ofiary, pracy dla Boga i dusz”.

O. Anzelm pozostał przez kilka dni w Sosnowcu, udzielając M. Teresie wskazówek i rad, jak kierować Zgromadzeniem. Ofiarował jej ceremoniał zakonny, prawo zakonne, instrukcje życia zakonnego napisane przez siebie i teksty modlitw oraz relikwiarz z relikwiami świętych karmelitańskich. Przed odjazdem do Krakowa, żegnany z żalem i modlitwą sióstr powierzył młodą latorośl Karmelu opiece Najśw. Serca Pana Jezusa, Matce Bożej z Góry Karmel i św. Józefowi.

Przed młodziutkimi siostrami otworzyło się olbrzymie pole pracy społecznej. Do Towarzystwa Dobroczynności w tym okresie należały m. in.: „Dom starców w Pogoni” przy ul. Pustej (całkowita opieka nad 68 starcami), „Sierociniec” przy ul. Dietlowskiej oraz przy ul. Prostej (całkowita opieka nad 160 sierotami), „Introligatornia” przy ul. Piłsudskiego, „Pracownia Szycia i Haftu” przy kościele parafialnym, „Jadłodajnia” na Katarzynie, „Kropla Mleka” przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego (oddział kuchni, gdzie dokarmiano matki i niemowlęta), „Kuchnia Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom” (wydawanie obiadów dla biednych dzieci i starców), cały dom przy kościele wraz z magazynem żywnościowym i odzieżowym.

Więcej na stronie: http://www.karmelitanki.pl/pl/%252Fzgromadzenie/historia


------------------
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

27 października 2016

Młodzi z Sosnowca poznają Czcig. Sł. B. Matkę Teresę Kierocińską, zwaną także "Matką Zagłębia".

W roku szkolnym 2016/2017 w Muzeum Domu Macierzystego w Sosnowcu rozpoczynamy lekcje historyczno-regionalne poświęcone "Matce Zagłębia".


W czwartek, 27 października, Muzeum Domu Macierzystego odwiedzili uczniowie klasy I G Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu wraz z katechetkami p. O. Miką, p. A. Bączkiewicz.

Uczestniczyli oni w prezentacji ukazującej postać Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, jej wkład w życie Sosnowca, pomoc udzielaną Żydom podczas okupacji hitlerowskiej. Zwiedzili sale Muzeum Domu Macierzystego, "Świetlicę u Matki Teresy" i modlili się za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej przy Jej sarkofagu.

Cieszymy się ich obecnością u nas i pozdrawiamy!W dniu 6 października uczeniowie z klasy 1 E Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu zwiedzili Muzeum Domu Macierzystego i mogli poznać postać Matki Teresy Kierocińskiej.Jako pierwsze w tym roku , dnia 14 września, odwiedziły nas uczennice z klasy 3 E Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu wraz z katechetkami p. O. Miką, p. A. Bączkiewicz oraz dk Grzegorzem Woszczek.
Uczestniczyli oni w prezentacji ukazującej postać Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, jej wkład w życie Sosnowca, pomoc udzielaną Żydom podczas okupacji hitlerowskiej. Zwiedzili sale Muzeum Domu Macierzystego, "Świetlicę u Matki Teresy" i modlili się za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej przy jej sarkofagu.
Cieszymy się ich obecnością u nas i pozdrawiamy!

5 października 2016

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy KierocińskiejZapraszamy do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacjiCzcig. Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

12 października (środa) o godz. 18.00 Eucharystii przewodniczył będzie ks. Przemysław Lech z par. św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej

Prośby i podziękowania za przyczyną Sługi Bożej można także przysyłać drogą elektroniczną: karmelitanki@karmelitanki.pl

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
ul. M. T. Kierocińskiej 25
Sosnowiec (Osiedle Piastów)

3 października 2016

Siostry Afrykanki w SosnowcuW dniach od 30 września do 3 października nasza wspólnota w Sosnowcu cieszyła się obecnością sióstr z Afryki - s. Florance z Burundi oraz s. Flavie z Kamerunu.
Siostry z dużym zainteresowaniem zwiedziły Muzeum Domu Macierzystego słuchając wspomnień dotyczących życia Matki Teresy Kierocińskiej oraz początków Zgromadzenia.

W celi Matki Teresy Kierocińśkiej

Z bliska z "cudowną" figurką Dzieciątka Jezus 

W rozmównicy, w której o. Anzelm Gądek OCD spotykał się z siostrami
W Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej


Dnia 2 października (niedziela) wierni obecni w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej mogli bliżej poznać postać Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.

Podczas każdej Eucharystii Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Sosnowca: s. Bogdana, s. Makaria, s. Alma oraz s. Teresa Benedykta modliły się wraz z wiernymi o łąskę beatyfikacji Matki Teresy. Zaś po Mszy świętej s. Bogana przybliżyła życie i duchowość Sługi Bożej.

Dziękujemy za wspólną modlitwę i gościnność.

22 września 2016

Modlitwa u Matki Bożej Anielskiej o łaskę beatyfikacji Czcig. Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej - zapraszamy!


Dnia 2 października (niedziela) zapraszamy do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.

Przypomnijmy, że od trzech lat, z polecenia Ks. Bp Grzegorza Kaszaka, każdego miesiąca odwiedzamy jedną z parafii Diecezji Sosnowieckiej, aby przybliżyć wiernym życie i posługę Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej) oraz wspólnie modlić się o łaskę cudu, który jest konieczny do beatyfikacji.

W niedzielę - ustaloną wcześniej z Ks. Proboszczem - bierzemy udział w liturgii a po Mszach św. wyświetlamy prezentację dotyczącą „Matki Zagłębia”. Odmawiane są wezwania oraz modlitwa o uproszenie beatyfikacji i łask za przyczyną Sługi Bożej. Każda zainteresowana osoba może zapisać swoją prośbę, podziękowanie na przygotowanych karteczkach i włączyć we wspólną modlitwę. Będzie również możliwość nabycia obrazków, ulotek, publikacji o Matce Teresie i porozmawiania z Siostrami.
7 września 2016

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej12 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacji  Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.
Eucharystii przewodniczy ks. Paweł Cicirko, wikariusz w parafii św. Katarzyny w Grodźcu.
Prośby i podziękowania można przysyłać na adres: karmelitanki@karmelitanki.pl

Kościół sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
ul. M. T. Kierocińskiej 25
Sosnowiec, Osiedle Piastów.

8 sierpnia 2016

Młodzież z Indii i Dominikany w Domu Macierzystym w Sosnowcu

Młodzi przebywający w Polsce w ramach Światowych Dni Młodzieży odwiedzili także nasz Dom Macierzysty w Sosnowcu. Siostry przybliżyły im nasze życie, duchowość Karmelu, a także postać kandydatki na ołtarze Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej.

Młodzież z Indii, diecezji Bombaj goszcząca w parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu.

Wizyta Jasel z Dominikany wraz z rodziną u której gościła podczas Dni w Diecezjach ŚDM.


Zapraszamy do wspólnej modlitwy o uproszenie łask za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

Dnia 12 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy do wspólnej modlitwy o łaskę beatyfikacji
Czcig. Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej.
Eucharystii przewodniczył będzie ks. Tomasz Sroczyński z Parafii Św. Andrzeja Boboli w Bukownie.
Prośby i podziękowania można przysyłać na adres: karmelitanki@karmelitanki.pl

Oczekujemy Was z radością.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
ul. M. T. Kierocińskiej 25 w Sosnowcu


7 lipca 2016

70. rocznica odejścia do domu Ojca Matki Teresy Kierocińskiej


W 70. rocznicę urodzin dla nieba Matki Teresy Kierocińskiej nasze serca przepełnia wdzięczność i zaduma nad Jej życiem, tak oddanym Bogu i drugiemu człowiekowi.

Przypomnijmy sobie fragment homilii O. Andrzeja Ruszały OCD, wygłoszonej 12 lipca 2004 r. w Sosnowcu:
Jeżeli czytamy opracowania na temat Matki Teresy Kierocińskiej, to zauważamy rzeczywiście, że to serce trwało w Bogu – „Tam skarb twój, gdzie serce twoje”, że serce tej kobiety, tej fundatorki, rzeczywiście było przy Jezusie, przy Bogu od wczesnych lat i u Niego szukało światła, rozpoznawania swej drogi życiowej. Wiemy też, że to rozpoznawanie wcale nie przychodziło łatwo. Trzeba było doświadczyć wielu trudności i niemożności w realizowaniu tej woli Bożej, która wydawała się jej, że jest tą wolą i tą drogą, na którą Bóg ją wprowadza, żeby wreszcie odkryć to swoje własne zupełnie posłannictwo w Kościele.

Tak mnie uderzyło świadectwo, które zostawił o Matce Teresie Kierocińskiej Ojciec Anzelm też Sługa Boży, kiedy z perspektywy lat patrząc na jej osobę, dzieło, u którego początków ona stała - napisał w swoich wspomnieniach: „Wybrałem tę, która ze wszystkich najmniej była znana, furtiankę u sióstr albertynek, łagodną, ukrytą, również mało znaną u tercjarek. Zgodziła się podjąć to dzieło i pracę, o której, jak ja, nie miała pojęcia. Miała za to ducha, który się nie załamuje”. Piękne świadectwo, które jednocześnie wskazuje na te bardziej podstawowe cechy ducha Sł. B. Matki Teresy. To ważne, że O. Anzelm wybiera kogoś, kto mało znany jest, mało znaczący, więc musiała to być osoba, która nie robiła wokół siebie wiele szumu, osoba pokorna, ukryta. To ukrycie, to też bardzo charakterystyczna jej cecha i we wcześniejszych latach: ukrycie w modlitwie, ukrycie w posłudze codziennie pełnionej, takiej nie zwracającej na siebie uwagi, choćby właśnie tam, u sióstr albertynek na furcie.

Przez to pewnie była i dla O. Anzelma osobą ukrytą, bo jak wiadomo, pierwszą propozycję dla grupki tych sióstr tercjarek, które miały stanowić trzon nowego zgromadzenia, o przewodzenie tej grupie zwrócił się nie do niej, ale do kogoś innego. Dopiero potem, zwrócił się do kogoś, kto też mało był znany w gronie tych tercjarek.

Matka Teresa zgodziła się, podjęła to w duchu wiary. To jest też bardzo ważne: ten duch wiary. Chociaż, jak pisze O. Anzelm, podjęła się czegoś, o czym zupełnie nie miała pojęcia, co z tego będzie. A więc to zawierzenie Bogu: nie patrząc i nie wiedząc jak będzie. Wiedząc tylko, że Pan prowadzi i nie da zginąć. I wiemy, że to jej zawierzenie wielokrotnie, właściwie ciągle było wystawiane na bardzo liczne i wielkie próby. (…) Cechą charakterystyczną też, bardzo rzucającą się w oczy, jest wielka cichość tego człowieka i wielka delikatność wobec innych, zwłaszcza tych wszystkich, którzy byli jej przeciwni, od których wiele wycierpiała. Sama nigdy się nie skarżyła. „Tajemnica moja dla mnie” – tak jak mawiali święci. I to, co przeżyłam też dla mnie.
Myślę, że to są pewne cechy, o które i każdemu z nas trzeba się starać. My, jeżeli wspominamy ludzi naprawdę wielkich, ludzi wiary, ludzi zaufania Bogu aż do heroizmu, to nie po to, żeby tylko wysławiać ich pod niebiosy, ale przede wszystkim żeby uczyć się od nich, żeby widzieć w nich drogowskazy także i na nasze czasy, i na te sytuacje, w których przychodzi nam realizować nasze powołanie chrześcijańskie czy zakonne. I trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć choćby tej mocy ducha, nie poddawania się zniechęceniu w trudnościach. Może nie przychodzi nam przeżywać takich trudności, jak jej przychodziło przeżywać w tak trudnych czasach, trudności nie tylko, zewnątrz, ale i wewnątrz. To jest wielkość człowieka, który potrafi z każdej strony przeżywać trudności, a mimo wszystko nie załamywać się.

Pamiętamy, jak św. Paweł pisze: „Przybyliśmy do Efezu, zewnątrz prześladowania, wewnątrz rozłamy i wątpliwości w sercu, a w tym wszystkim z całą mocą głosiliśmy Słowo Boże”. To jest pewna umiejętność wzniesienia się ponad te wszystkie rzeczy i zewnętrzne, i wewnętrzne. Czasami, to myślę, że łatwiej jest nam wznosić się ponad te zewnętrzne trudności, kiedy jest spokój w sercu i głębokie przekona-nie, że Bóg tego chce i że prowadzi, i jest się w zgodzie z tymi, z którymi to powołanie realizujemy, przeżywamy je. Natomiast, kiedy przychodzą wewnętrzne jakieś trudności w relacjach wzajemnych, a zwłaszcza wątpliwości osobiste, to wtedy trwać mimo wszystko jest rzeczywiście wiarą, wiarą heroiczną, zawierzeniem heroicznym Bogu. Do tego Pan Bóg wzywa nas. I nie brakuje pewnie i w naszym życiu takich sytuacji, trudności zewnętrznych, w naszych rodzinach czy wspólnotach oraz wątpliwości wewnętrznych. Bóg chce, żeby w tym wszystkim z mocą iść i głosić Słowo Boże na taki sposób, na jaki Pan Bóg pozwala w danej sytuacji.
Kiedy wpatrujemy się w Sługę Bożą, właśnie w tą jej delikatność wobec drugiego człowieka, cierpliwość w znoszeniu tych, którzy są trudni – możemy wiele uczyć się dla naszego codziennego życia, dla naszych relacji. Wiemy, jak nasze relacje z najbliższymi w domu, w rodzinie potrafią być trudne. Jak nieraz przez lata całe to nawarstwia się, aż potrafi urosnąć gdzieś do monstrualnych rozmiarów, że nie jesteśmy w stanie normalnie zachowywać się w obecności drugiej osoby, być życzliwym. Tutaj wiele możemy też uczyć się od M. Teresy, która przez lata całe znosiła jedną siostrę, która była jej nieprzychylna i czekała, aż Pan sam rozwiąże tę sytuację. I rozwiązał (…)

Dziękujmy Bogu za dar M. Teresy, dar dla zgromadzenia. Ona była tym fundamentem, trwałym fundamentem właśnie, dlatego, że tyle przecierpiała. Prośmy Boga, żeby podobnego ducha zaszczepił w naszych sercach. Prośmy Go też o potrzebne łaski, żeby nasze serce rzeczywiście było przy Jezusie, bo tam jest skarb twój, gdzie serce twoje. Amen.

27 czerwca 2016

W parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego

W niedzielę 27 czerwca modliłyśmy się o łaskę beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej wspólnie z wiernymi parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Sosnowcu.

Jak podkreśliła s. Bogdana Batog w wystąpieniu przybliżającym postać Matki Zagłębia - Janina Kierocińska mogła uczyć się miłosiernego spojrzenia na potrzebujących od sióstr albertynek. W czasie I wojny światowej podjęła pracę w zakładzie dla osób starszych i niepełnosprawnych pw. św. Anny prowadzonym przez siostry albertynki przy ul. Lubicz 25 w Krakowie.
Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Januszowi Bochenek oraz parafianom za serdeczne przyjęcie.