Translate

17 marca 2018

Młodzież ze Sławkowa w Muzeum Domu Macierzystego

fot. zs.slawkow.pl

W dniu 13 marca gościliśmy w naszym Muzeum uczniów klas VII Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, którzy przyjechali pod opieką Pani Jolanty Krukowskiej, Pani Beaty Tomsi oraz ks. Sławomira Woźniaka.
Serdecznie ich pozdrawiamy!

0 komentarze: