Translate

19 sierpnia 2015

Obchody jubileuszowe Sosnowiec, 14 czerwca 2015 r.

W niedzielne popołudnie 14 czerwca, w dniu 130 urodzin Czcigodnej Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej kościół Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu wypełnił się wiernymi na dziękczynną Eucharystię za jej heroiczne życie i posługę. 

Mszę św. koncelebrowali: ks. dr Tomasz Kusz – biblista i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz o. Bartłomiej Kucharski OCD z Krakowa.

Liturgię śpiewem ubogacił Chór katedralny „Lutnia”. Wśród uczestników Mszy św. była naturalna rodzina Sługi Bożej z Wielunia, Częstochowy i Lublińca, sosnowiecka wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego oraz siostry z Łodzi, Czernej, Imielina.

W homilii ks. Tusz mówił, że najlepszym komentarzem do Ewangelii jest życie świętych i błogosławionych, bo słowa, które my znamy z Ewangelii oni ubierają w konkrety. Również kandydatki i kandydaci na ołtarze są najlepszym komentarzem do Ewangelii. W nawiązaniu do niedzielnej Ewangelii kaznodzieja mówił: „Ziarnem gorczycy” wprowadzającym nasz dzisiejszy świat w królestwo Boże, drobnym, niepozornym była osoba i życie Czcigodnej Sł. Bożej M. Teresy od św. Józefa. Ona była takim „ziarenkiem gorczycy”, który Pan Bóg wrzucił tutaj do Sosnowca. I pomyślał sobie - co z niej wyrośnie? Jej zawierzenie Panu Bogu, jej miłość do potrzebujących, jej służba zaowocowała tym, że inni zaczęli czerpać z jej życia, z jej posługi, zaczęli widzieć Pana Boga. I takie jest nasze dzisiaj zada-nie. Królestwo Boże nie będzie wprowadzone w sposób militarny, przez wybory parlamentarne. One będzie wprowadzone przez ludzi, którzy jak „ziarenka gorczycy” będą wydawać wielkie owoce. Drobni, niepozorni, prości, zwykli, szarzy można powiedzieć, a jednocześnie wielcy. Czcigodna Matka Teresa była właśnie takim „ziarenkiem gorczycy”, niepozornym a jednocześnie wielkim.

Kaznodzieja zakończył homilię osobistym świadectwem. Powiedział: bardzo się cieszę, że mogę z Wami świętować te urodziny, bo jestem bogatszy, bo mam jeszcze jedną dobrą duszę po „drugiej stronie”, właśnie Waszą Matkę, bo bardzo ją polubiłem. Na zakończenie Eucharystii również o. Bartłomiej dał świadectwo co jego osobiście dotyka w postępowaniu i duchowości M. Teresy.

Po Mszy św. na sali multimedialnej Domu Macierzystego goście zobaczyli prezentację o heroicznej działalności M. Teresy podczas okupacji oraz krótkie nagranie słów Ojca Św. Jana Pawła II o Matce Teresie podczas jego pielgrzymki do Sosnowca, 14 czerwca 1999 r. Niespodzianką spotkania było odczytanie przez s. Konradę tłumaczenia łacińskiego tekstu Dekretu o heroiczności cnót M. Teresy. Na zakończenie spotkania s. Bogdana Batog KDzJ zaprosiła gości do obejrzenia wystawy o Czcigodnej Słudze Bożej a następnie oprowadziła po Domu Pamięci.

Dziękuję wszystkim uczestnikom jubileuszowych obchodów za udział, zaangażowanie w organizację i miłość do czcigodnej naszej Matki Założycielki.

Zapraszam do obejrzenia materiału fotograficznego i video na Facebooku Matki Teresy Kierocińskiej.
Materiały z sesji w formie książkowej i audiowizualnej zostaną za jakiś czas udostępnione. Zamówienia można składać na adres: karmelitanki25@gmail.com lub telefonicznie – 784 033 621

s. Bogdana Batog KDzJ0 komentarze: