Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

15 kwietnia 2014

Ze słów Matki Teresy Kierocińskiej


"Idź zawsze i wszędzie z Maryją, tą Matką najlepszą - u Niej szukaj pomocy i obrony." - przypominamy słowa Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)

10 kwietnia 2014

"Matka Zagłębia"

Zainteresowanych bliższym poznaniem Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa o. o. Jerzego Zielińskiego OCD ukazującą jej życie zatytułowaną "Matka Zagłębia".

"Jeden ze świadków życia matki Teresy Kierocińskiej, współzałożycielki i pierwszej przełożonej Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus, napisał: „Dokoła niej i w niej nie zauważyłem nic z nadzwyczajności. Tak, jak wszystkie sprawy Boże są małe, proste, zwyczajne na zewnątrz, a kryjące głębię i prawdę wewnętrzną” . Pod płaszczem spraw zewnętrznych, przybranych w prostą codzienność, skrywała się niedostępna dla postronnego obserwatora tajemnica głębi tej prostej siostry zakonnej i działającego w niej Boga. Jedynie On wiedział, do czego zdolne jest wrażliwe serce tej oddanej Mu kobiety, a znając jej szczerą otwartość poprowadził sobie znanymi drogami. Wywiódł ją z rodzinnego Wielunia i poprzez Kraków za-prowadził do Sosnowca. Wielokrotnie przy tym przekroczył granice, które dla człowieka idącego o własnych siłach wydają się być kresem jego możliwości.

Owoców życia matki Teresy nie trzeba reklamować, jak robić to muszą dostarczyciele dóbr wątpliwej jakości, zapewniając, że są atrakcyjne. Gdy zaprzestają hałaśliwego narzucania się, odchodzą w niepamięć, podobni do ognia, który gaśnie, bo nikt już nie dorzuca doń drewna.

Dzieło Boże rośnie inaczej. Drzemie w nim wewnętrzna moc, dzięki której jest trwałe i przechodzi zwycięsko liczne próby. W tym dziele najważniejszy jest człowiek i jego wewnętrzna przemiana. By móc jej doczekać, Bóg postawił przed matką Teresą wymóg ogromnej miłości, cierpliwej, przebaczającej, towarzyszącej zarówno w pomyślności, jak i w biedzie, miłości nie zniechęcającej się trudnościami."

o. Jerzy Zielińśki OCD - fragment wstępu.


Po publikacje, ulotki i obrazki z Modlitwą o uproszenie beatyfikacji i otrzymania łaski za przyczyną Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej można zwracać się na adres Wicepostulacji: karmelitanki@karmelitanki.pl