Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

12 maja 1993

Uroczystość wręczenia medali " Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata"


Dnia 11 maja 1993 r. w Muzeum przy ul. Chemicznej w Sosnowcu. odbyła się uroczystość wręczenia  medali "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", grupie osób z województw katowickiego i bielsko-bialskiego. Wśród nich znalazła się także Matka Teresa Janina Kierocińska.

Medale wręczyli: przebywający po raz pierwszy w województwie katowickim Ambasador Izraela Miron Gordon oraz sekretarz Ambasad Ami Mehl. Podczas tej uroczystości Ambasador Miron Gordon powiedział m. in.:
"Nie wiem, czy i jak można podziękować człowiekowi za uratowanie życia, bo brakuje na to słów. W czasie, gdy świat staje się coraz gorszy możemy uczyć się od tych Sprawiedliwych jak oprzeć się okrutnym zjawiskom. Mędrcy żydowscy mówili kiedyś, że sprawiedliwość powinna być nie tylko uczyniona, ale także widziana (...) Nie ma takich słów, którymi można podziękować za uratowanie życia, ale trzeba pamiętać o tych, którzy narażając życie własne ratowali innych. Niech to będzie szczególny rodzaj pamięci służący przyszłości, przeciwstawiający się postępującej obecnie w świecie fali agresji, ksenofobii, antysemityzmu".

Medal ten został ustanowiony w 1953 roku i posiada napis: "Kto ratuje jedno życie jakby świat cały ratował". Nadawany jest przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie tym, którzy podczas holocaustu ratowali życie Żydom. Nazwiska odznaczonych, a jest ich obecnie ponad 11 tysięcy (w tym ponad 4 tysiące Polaków), są wyryte na tablicach w Parku Sprawiedliwych na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie.

Warto podkreślić, że Matka Teresa otrzymała ten medal już po śmierci (zmarła w 1946 r.) W ten sposób otrzymała podziękowanie oraz uznanie za to, iż podczas okupacji hitlerowskiej przechowywała w klasztorze kilkoro żydowskich dzieci, które dzięki temu przeżyły wojnę. Są wśród nich m.in. Teresa Jabłońska, Marysia Wilczyńska oraz żyjący obecnie w Sosnowcu Andrzej Siemiątkowski, który usilnie zabiegał o nadanie medalu siostrze Teresie.

Por. Stachnik Jerzy, "Obchody 50 rocznicy powstania w getcie warszawskim na terenie Sosnowca", w: "Rocznik Sosnowiecki 1993", red. Maria Wanda Wanatowicz, Urząd Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec 1993, s. 62-65.

Tekst dyplomu "Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata"

"Niniejszym zaświadcza się, że Rada d/s Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata przy Instytucie Pamięci Narodowej "Yad Vashem", po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją postanowiła na posiedzeniu w dnia 19.02.1992 roku odznaczyć Teresę Janinę Kierocińską medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, w dowód uznania, że z narażeniem własnego życia ratowała Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlerowskiej. Imię jej uwiecznione będzie na honorowej tablicy w Parku Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie."

Jerozolima, Izrael, dnia 22.02.1993