Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

26 maja 2011

Obchody 65 rocznicy śmierci Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej (1885-1946)

Sympozjum IV
25 maja 2011 r. w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się IV Sympozjum poświęcone życiu i duchowości Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janina Kierocińska 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Hasłem Sympozjum były słowa M. Teresy: MIŁOŚĆ BOGA MIERZY SIĘ MIŁOŚCIĄ BLIŹNIEGO. Sympozjum zorganizowała: Sekcja Teologii Duchowości UKSW oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Patronat honorowy objęli: Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski i Bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki.
Referaty wygłosili:
  1. Dr Paweł Sieradzki (Lublin, KUL Jana Pawła II) "Janina Kierocińska - M. Teresa od. św. Józefa (1885-1946). Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, „Matka Zagłębia”.
  2. Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański (UKSW) ”Zjednoczenie z Bogiem w codzienności, jako fenomen świętości sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  3. O. prof. zw. dr hab. Antoni Jozafat Nowak OFM (Katowice, GWSH im. W. Korfantego) „Macierzyństwo duchowe sł. B. Teresy Kierocińskiej jako wzór dojrzałości człowieczeństwa i konsekracji”.
  4. S. prof. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN (Lublin, KUL Jana Pawła II) ”Posługa przełożonej wspólnoty - w życiu i pismach sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  5. O. prof. zw. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD (Kraków, UP Jana Pawła II) „Formacja pierwszych sióstr Zgromadzenia przez sł. B. Teresę Kierocińską”.
  6. S. lic. mgr Imelda Ewa Kwiatkowska KDzJ (Łódź) „Droga dziecięctwa duchowego w życiu i pismach sł. B. Teresy Kierocińskiej”.
  7. Ks. dr Włodzimierz Gałązka (UKSW) „Miłość bliźniego w świetle pism sł. B. Teresy Kierocińskiej”.