Translate

Modlitwa o uproszenie beatyfikacji i otrzymanie łaski za przyczyną Sługi Bożej
Modlitwa o uproszenie beatyfikacji i otrzymanie łaski za przyczyną Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej

Wszechmocny i miłosierny Boże, który rozpaliłeś serce Twojej Służebnicy Teresy gorącą miłością do najbiedniejszych i najbardziej nieszczęśliwych i który obdarzyłeś ją nieugiętą mocą i ufnością w trudnych chwilach życia, przez tę jej miłość udziel nam łaski..., o którą za jej przyczyną błagamy Twoje miłosierdzie.

O Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, szczególnie czczone przez Matkę Teresę, dozwól nam wkrótce ujrzeć ją w chwale wśród wybranych i świętych Twoich.

Boskie Dzieciątko Jezus, racz obdarzyć chwałą świętych Matkę Teresę, Twoją wierną Służebnicę, Założycielkę Twojego Zgromadzenia. Amen.


Imprimatur:
Kuria Diecezjalna w Sosnowcu
Ks. Czesław Tomczyk Wikariusz Generalny
L. 1030 z dnia 19.08.1997 r.Wezwania do Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej

Matko Tereso od św. Józefa – przyczyń się za nami,
Matko robotników i Apostołko Zagłębia,
Żarliwa o chwałę Bożą i zbawienie dusz,
Posłuszna natchnieniom Ducha Świętego,
Odznaczająca się bezgraniczną ufnością w Opatrzność Boga,
Rozumiejąca wartość cierpienia,
Pełna czci dla kapłanów,
Modląca się o świętość kapłanów,
Roztropna współpracownico Ojca Założyciela,
Krocząca wytrwale drogą dziecięctwa duchowego,
Naśladowczyni św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
Szczególna czcicielko Najświętszego Oblicza Chrystusa,
Pełna skromności i pokory,
Promieniująca wiarą,
Strzegąca czystości serca,
Kochająca ubóstwo,
Rozmiłowana w cnocie posłuszeństwa,
Gorliwa w cnocie miłości bliźniego,
Prawdziwa Matko dla swych Sióstr i dla ludzi,
Oddająca się służbie miłości dla najuboższych,
Przykładzie karmelitańskiego życia i wierności powołaniu,
Budująca Zgromadzenie modlitwą, cierpieniem i ofiarną miłością,
Wytrwała wśród trudów i cierpień,
W milczeniu przyjmująca upokorzenia i niezrozumienia,
Nie poddająca się zwątpieniu i przygnębieniu,
Ze spokojem oczekująca Pana w godzinie śmierci.
Trójco Najświętsza, prosimy Cię obdarz Twoją Sługę Teresę chwałą ołtarzy Kościoła, a nas naucz ufać Tobie tak, jak ona ufała. Niech jej życie poświęcone najbiedniejszym pociągnie wielu do czynów na rzecz doczesnego i nadprzyrodzonego dobra. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Imprimatur:
Kuria Diecezjalna w Sosnowcu
Ks. Czesław Tomczyk Wikariusz Generalny
L. 1030 z dnia 19.08.1997 r.O otrzymanych łaskach za przyczyną Sługi Bożej prosimy o podanie wiadomości na adres:
Archiwum Matki Teresy Kierocińskiej
41-209 Sosnowiec
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
tel. (032) 297-18-63
e-mail: karmelitanki@karmelitanki.pl
Po folderki i obrazki z Modlitwą o beatyfikację i otrzymanie łaski za przyczyną Sługi Bożej można zwracać się na powyższy adres.