Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

10 czerwca 2010

Obchody 125 rocznicy urodzin Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej (1885-1946)

Dnia 14 czerwca 2010 minęła 125. rocznica urodzin Janiny Kierocińskiej - Sługi Bożej matki Teresy od św. Józefa. Główne obchody tej rocznicy miały miejsce w 13 czerwca w Wieluniu, w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie o godz. 12.00 pod przewodnictwem abp Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego została odprawiona Msza św. o beatyfikację Sługi Bożej, a przy chrzcielnicy parafialnej została odsłonięta pamiątkowa tablica. O godz. 17.00 w kościele parafialnym pw. św. Barbary, opodal dawnego rodzinnego domu Kierocińskich, podczas Mszy św. ks. prof. Wojciech Misztal wygłosił konferencję o M. Teresie.

14 czerwca o godz. 18.00 w katedrze sosnowieckiej bp Grzegorz Kaszak przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. dziękczynnej za świątobliwe życie "Matki Zagłębia" oraz o jej rychłe wyniesienie na ołtarze.