Translate

Materiały katechetyczne


Konspekt katechezy dla klas 0-III


Temat: Matka Teresa Kierocińska – wzór w drodze do Boga;
opr. Widlińska Milena KDzJ, Biuletyn Katechetyczny, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Nr 4 (45) 2004/05, ss. 75-92.

Konspekt katechezy dla klas IV-VI
Temat: Matka Teresa Kierocińska uczy jak być świętym;
Materiały dla grup:
Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, Grupa 4, Grupa 5, Grupa 6.
opr. Widlińska Milena KDzJ, Biuletyn Katechetyczny, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, Nr 4 (45) 2004/05, ss. 75-92.

Konspekt katechezy dla uczniów w Gimnazjum
Temat: Wytrwać w tym, co prawdziwie dobre.
opr. s. Honorata Teresa Niemiec KDzJ

0 komentarze: