Portret duchowy

"Bóg jej wystarczał. Wpatrzona w ducha Karmelu, w ducha kontemplacji, jednocześnie żyła aktywnym działaniem na rzecz Boga. Właśnie dlatego tak krzątała się przy biednych dzieciach, przy ludzkich sprawach, przy robotnikach i ludziach Zagłębia." - Ks. Abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski

Z duchowych pism

"Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem." - Matka Teresa od św. Józefa

Modlitwy za przyczyną Sługi Bożej

"Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia." - św. Jan Paweł II

Proces beatyfikacyjny

"Tak jak Hiszpanie chlubią się la Santa Teresa, a Francuzi Małą Teresą klauzurową, tak my możemy się chlubić naszą Matką Teresą" - O. Otto Filek OCD

Wypowiedzi o Matce Teresie

"Choć czyny jej i poświęcenie nie rzucały się w oczy za życia, bo umiała się jakoś dziwnie ukryć w gronie swoich Sióstr zakonnych - niemniej jednak wyryły się głęboko w sercach i pamięci ludzkiej". - O. Bernard Smyrak OCD

Translate

26 lutego 2018

Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej” - wystawa
25 lutego 2018 r. o 17.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach odbył się wernisaż wystawy „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”.


Wystawa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach oraz Muzeum w Gliwicach ukazuje losy mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, którzy z narażeniem własnego życia pomagali w czasie okupacji ludności żydowskiej. Wśród nich ukazana jest postać Matki Teresy Kierocińskiej oraz ks. Mieczysława Zawadzkiego - odznaczonych dyplomem i medalem "Sprawiedliwy wśród narodów świata".  

Wystawę można zwiedzać do 30 sierpnia. Więcej na http://www.muzeum.gliwice.pl


23 lutego 2018

"Życie przechowane.." - zapowiedź wernisażu wystawy


25 lutego 2018 r. o 17.00 w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach odbędzie się wernisaż wystawy „Życie przechowane. Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z pomocą Żydom w czasie II wojny światowej”.

Wystawę będzie można zwiedzić od 25 lutego do 30 sierpnia. Więcej na stronie: 

Konkurs "Matka Teresa Kierocińska w służbie Bogu i Ojczyźnie"

24.02.2018


Zapraszamy katechetów oraz młodzież klas VII szkół podstawowych, gimnazjum i liceum z Diecezji Sosnowieckiej do udziału  w XI DIECEZJALNYM KONKURSIE WIEDZY WIELKIE OSOBOWOŚCI KOŚCIOŁA. 

W tym roku temat konkursu brzmi: 
"Matka Teresa Kierocińska w służbie Bogu i Ojczyźnie".

Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska  zajmuje ważne miejsce w historii  Sosnowca i regionu, dlatego warto ją lepiej poznaćWskazuje jak żyć wartościami dobra, piękna, szacunku dla życia, konkretnej i odpowiedzialnej miłości bliźniego. Uczy niezłomnego zawierzenia Bogu, zwłaszcza w trudnościach. Za jej miłość i poświęcenie została nazywana „Matką Zagłębia", Jest kandydatką na ołtarze i ufamy, że już niedługo Kościół zaliczy ją do grona błogosławionych.

Konkurs ma formę zadań testowych. Szkołę może reprezentować do 7 uczestników. 
Szczegóły konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego.


Ze słów Matki Teresy od św. Józefa


"Starajcie się w tym czasie świętego postu, wierniej i dokładniej służyć Panu Jezusowi, starajcie się często rzucać kwiaty pod Jego Najświętsze Stopy".

Czcig. Sł. B. M. Teresa Kierocińska

16 lutego 2018

Uczestniczki Kapituły w Muzeum Domu Macierzystego
W dniach od 5 -15 lutego 2018 r. obradowała w SosnowcuXVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Siostry uczestniczące w kapitule, które przybyły w różnych stron Polski, a także z Francji, Włoch, Łotwy oraz z Afryki mogły także w Domu Macierzystym – kolebce Zgromadzenia – zaczerpnąć sił duchowych i zwiedziły Muzeum Domu Macierzystego, po którym oprowadziła je s. Bogdana Batog.

13 lutego 2018

Prawdziwa Matko dla swych Sióstr i dla ludzi – przyczyń się za nami


W poniedziałek 12 lutego 2018 r. Przełożona Generalna Błażeja, nowy zarząd generalny Zgromadzenia oraz siostry uczestniczące w Kapitule Generalnej uczestniczyły w Sosnowcu w Eucharystii z prośbą o łaskę beatyfikacji Czcig. Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej, której przewodniczył ks. Przemysław Długaj, wikariusz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromiu.

W naszym klasztorze w Sosnowcu znajduje się sarkofag, w którym spoczywają doczesne szczątki Czcigodnej Sługi Bożej oraz Muzeum Domu Macierzystego przybliżające życie i posługę Matki Teresy Kierocińskiej – współzałożycielki Zgromadzenia oraz Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka – Założyciela.