Translate

Dni modlitw o beatyfikację12. dnia każdego miesiąca godz. 18.00 w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25

oraz

Każdego miesiąca w kolejnych parafiach Diecezji Sosnowieckiej odprawiana jest Msza święta o łaskę beatyfikacji Matki Teresy. Po Mszy św. Siostry przybliżają postać "Matki Zagłębia" z pomocą prezentacji multimedialnej, odczytywane są także prośby i podziękowania składane na kartkach.

ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej modlitwy.