Translate

13 stycznia 2016

Obchody 94. rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus


W czwartek 31 grudnia 2015 r. w naszym Domu Macierzystym w Sosnowcu obchodziłyśmy kolejną, 94. Rocznicę założenia naszego Zgromadzenia - Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciatka Jezus.

Mszę świętą dziękczynną o godz. 11.00 celebrował Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. W uroczystościach uczestniczyły siostry przybyłe z różnych domów, wśród nich: s. Wikaria Generalna Wiktoria Szczepańczyk, s. Prowincjalna Klemensa Zając, siostry juniorystki Prowincji Łódzkiej z Mistrzynią s. Benedyktą Krzykawską oraz siostry postulantki z Mistrzynią s. Tymoteuszą Ćwierz.

Ks. Biskup Kaszak w kazaniu, przypomniał, że odnowa zawsze oznacza powrót do korzeni – do tej wspaniałej myśli, która z natchnienia Bożego przyświecała Założycielom, potwierdzonej i zatwierdzonej przez Kościół. Nawiązując do trwającego Roku Miłosierdzia wskazał na przykład Matki Teresy Kierocińskiej, która jak Samarytanin w konkretny sposób śpieszyła z pomocą potrzebującym angażując w to całe swoje serce:

„Znajduje się człowiek, Samarytanin - Samarytanka, Wasza Matka - który nie przekreśla nikogo, nawet jeżeli dla innych ten pobity, zmaltretowany, ograbiony, okradziony, półnagi, cierpiący człowiek został już przekreślony. (…) Samarytanin to ten, który nigdy człowieka nie przekreśla, niezależnie w jakiej nędzy by się znajdował: materialnej, fizycznej, ale także i moralnej. To jest ten, który każdemu śpieszy. Świat może człowieka przekreślić, ale Bóg - nigdy! Póki oddycha, póki żyje - zawsze jest nadzieja. Samarytanin to ten, który śpieszy na ratunek i to w sposób bardzo konkretny”.

Po uroczystej Eucharystii wszyscy goście mogli zwiedzić oddane do użytku sale powstającego muzeum – Domu Pamięci Matki Teresy Kierocińskiej. W kolejnych pomieszczeniach mogli bliżej zapoznać się z osobą i życiem Czcigodnej Służebnicy Bożej, mając kontakt z pamiątkami, ciekawymi ekspozycjami, obrazami, itp.

Zobacz galerię zdjęć z tej uroczystości

Pełny tekst homilii na stronie: teresakierocinska.blogspot.com/2016/01/homilia-ks-bp-grzegorza-kaszaka.html0 komentarze: