Translate

30 marca 2016

80. rocznica agregacji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus do Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry KarmelPodczas wizyty ojca generała Zakonu o. Wilhelma od św. Alberta (Lechner) w Polsce w 1930 r. Matka Teresa Kierocińska za radą o. Anzelma zwróciła się do niego, aby udzielił Zgromadzeniu łaski agregacji do Zakonu Karmelitańskiego.

80 lat temu, 30 marca 1936 r. generał Zakonu o. Wilhelm podpisał dekret o agregacji Zgromadzenia do Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. Agregacja do Zakonu była dla Matki Teresy Kierocińskiej spełnieniem jej pragnień. Zawsze z dumą podkreślała, że jest córką św. Teresy z Avila.

Postać tej wielkiej świętej mistyczki stała się dla Matki punktem odniesienia nie tylko na własnej drodze duchowej, ale również w życiu całego Zgromadzenia, za które odpowiadała. Sługa Boża stawiała ją za wzór wierności Konstytucjom, wzór posłuszeństwa woli Bożej, miłości bliźniego, oraz modlitwy.

„Na każdej konferencji (...) używała języka i przykładów Świętych Rodziców. Stąd nie była obca siostrom treść dzieł tych Świętych, nie był obcy ich duch i nauczanie. Tym sposobem nadawała ton życiu zakonnemu, czuły to siostry i starały się ją naśladować”.

0 komentarze: