Translate

16 lutego 2018

Uczestniczki Kapituły w Muzeum Domu Macierzystego
W dniach od 5 -15 lutego 2018 r. obradowała w SosnowcuXVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Siostry uczestniczące w kapitule, które przybyły w różnych stron Polski, a także z Francji, Włoch, Łotwy oraz z Afryki mogły także w Domu Macierzystym – kolebce Zgromadzenia – zaczerpnąć sił duchowych i zwiedziły Muzeum Domu Macierzystego, po którym oprowadziła je s. Bogdana Batog.

0 komentarze: