Translate

30 marca 2018

82. rocznica agregacji Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus do Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel82 lata temu, 30 marca 1936 r. generał Zakonu o. Wilhelm od św. Alberta (Lechner) podpisał dekret o agregacji Zgromadzenia do Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. 

Matka Teresa Kierocińska za radą o. Anzelma Gądka OCD, Założyciela Zgromadzenia, zwróciła się do będącego w 1930 r. z wizytą w Polsce generała Zakonu o. Wilhelma, aby udzielił Zgromadzeniu łaski agregacji do Zakonu Karmelitańskiego.

Agregacja do Zakonu była dla Matki Teresy Kierocińskiej spełnieniem jej pragnień. Zawsze z dumą podkreślała, że jest córką św. Teresy z Avila. Stawiała ją za wzór wierności Konstytucjom, wzór posłuszeństwa woli Bożej, miłości bliźniego, oraz modlitwy.

0 komentarze: