Translate

5 marca 2018

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych (6 marca)Parlament Europejski w 2012 r. ustanowił dzień 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych dla złożenia hołdu ludziom, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie honoruje osoby, które pomagały Żydom w czasie holokaustu Medalem i Dyplomem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Na odznaczeniu widnieją słowa: „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował”. Ich nazwiska są także uwiecznione na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem, w Jerozolimie. Według danych opublikowane przez Yad Vashem odznaczenie to otrzymało 26 513 osób z czego  6 706 to Polacy (stan na dzień 1 stycznia 2017 r.), przy czym wielu wciąż pozostaje nieznanych.

Wśród Ratujących  odznaczonych tym medalem jest także Czcig. Sł. B. M. Teresa Kierocińska,
kandydatka do chwały ołtarzy z Diecezji Sosnowieckiej. Pomimo zagrożenia śmiercią, heroicznie zdecydowała się przechowywać w klasztorze żydowskie dzieci, które dzięki temu przeżyły Holokaust. Podczas kontroli niemieckich, dzieci te chowane były za klauzurą zakonną. Ich historie możecie poznać na stronie: www.sprawiedliwi.org.pl

Świadkowie życia Matki Teresy Kierocińskiej wspominają także inne formy pomocy udzielanej ludności żydowskiej: dostarczanie chleba Żydom ukrywającym się w piwnicach kamienic, spędzonym przez Gestapo na stadionie w Sosnowcu oraz w obozie przejściowym Dulag, mieszczącym się w szkole przy ul. Składowej - tuż za murem klasztornym.

Pomysłodawcy Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w oświadczeniu do Parlamentu napisali: 
”pamięć o czynieniu dobra ma podstawowe znaczenie dla procesu integracji europejskiej, ponieważ uczy młode pokolenia, że każdy może zawsze dokonać wyboru i udzielić pomocy innym ludziom i chronić godność ludzką”.

Więcej o Sprawiedliwych wśród narodów świata:
www.sprawiedliwi.org.pl
www.yadvashem.org
www.teresakierocinska.blogspot.com

0 komentarze: