Translate

27 maja 2020

135. rocznica urodzin Matki Teresy Kierocińskiej14 czerwca 2020 r., przypada 135. rocznica urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

PROGRAM OBCHODÓW w WIELUNIU:

W kościele św. Barbary:

  • 11.40 – krótka prezentacja o Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie od św. Józefa

  • 12.00 – Msza św. pod przewodnictwem J.E. biskupa Antoniego Długosza, jako dziękczynienie za dar jej życia oraz z prośbą o jej beatyfikację Czcig. Sł. Bożej Teresy Kierocińskiej
Odsłonięcie tablicy informacyjnej przed domem rodzinnym Sługi Bożej.

Transmisja uroczystości na stronie:  www.facebook.com/MatkaTeresaKierocinska


"Jeden ze świadków życia Matki Teresy Kierocińskiej napisał:

Dokoła niej i w niej nie zauważyłem nic z nadzwyczajności. Tak, jak wszystkie sprawy Boże są małe, proste, zwyczajne na zewnątrz, a kryjące głębię i prawdę wewnętrzną”. Pod płaszczem spraw zewnętrznych, przybranych w prostą codzienność, skrywała się (…) tajemnica głębi Matki Teresy i działającego w niej Boga. Jedynie On wiedział, do czego zdolne jest Jej wrażliwe serce, a znając Jej szczerą otwartość poprowadził sobie znanymi drogami. Wywiódł z rodzinnego Wielunia i poprzez Kraków zaprowadził do Sosnowca. Wielokrotnie przy tym przekraczając granice, które dla człowieka idącego o własnych siłach wydają się być kresem jego możliwości (…) Dzieło Boże rośnie inaczej. Drzemie w nim wewnętrzna moc, dzięki której jest trwałe i przechodzi zwycięsko liczne próby. W tym dziele najważniejszy jest człowiek i jego wewnętrzna przemiana".

Fragm. Wstępu do książki "Matka Zagłębia", o. Jerzego Zielińskiego OCD

0 komentarze: