Translate

Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu

Od blisko 100 lat historia Sosnowca związana jest bezpowrotnie z historią Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej i Zgromadzenia, którego jest Współzałożycielką.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia, w którym od 1925 roku siostry:

  • prowadzą życie modlitwy i pracy;
  • w przeszłości prowadziły ochronkę, szkołę, przedszkole, kursy haftu i szycia
  • podczas II wojny światowej chroniły dziewczęta przed wywiezieniem do Niemiec
  • udzielały pomocy żołnierzom AK, ukrywającym się prowadziły tajne nauczanie, kuchnię dla biednych i sierociniec
  • ratowały dzieci żydowskie
  • organizowały pomoc dla więźniów w Oświęcimiu.
Otwarcia i poświęcenia Muzeum dokonał J. E. ks. bp Grzegorz Kaszak dnia 31 grudnia 2016 r., w 95. rocznicę założenia Zgromadzenia.


Audycja emitowana 25 grudnia 2017 r. w TV Trwam:Zwiedzanie Muzeum

poniedziałek i wtorek
w godz. 9.00 - 12.00

środa

w godz. 15.00 - 18.00

(z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych)


Grupy zorganizowane oraz zajęcia edukacyjne należy zgłaszać telefonicznie - tel. 784 033 621

Muzeum Domu Macierzystego Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25
Sosnowiec, Osiedle Piastów

Każdego 12-go dnia miesiąca o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię o łaskę beatyfikacji Matki Teresy Kierocińskiej.
W tym dniu jest dodatkowa możliwość zwiedzenia Muzeum w godzinach 15.00 - 17.30.Wyrusz z nami…

…w świat wiary, miłości, heroizmu i zawierzenia Bogu
 Prezentacja poszczególnych sal muzealnych:

Recepcja
Zakrystia
Kaplica
Sala wieluńska – miejsca i osoby związane z życiem rodzinnym Janiny
Aula multimedialna – miejsca związane z dojrzewaniem powołania Janiny
Sala ukazująca początki Zgromadzenia
Cela Matki Teresy
Sala szkolna i pracownia szycia
Sala miłosierdzia – pomoc najbiedniejszym zwłaszcza w czasie II wojny światowej
Galeria s. Marceliny
Rozmównica Ojca Założyciela
Sarkofag Sługi Bożej Matki Teresy KierocińskiejRecepcja

W recepcji znajdują się portrety Założycieli Zgromadzenia – Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka (1884-1969) i Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej (1885-1946) – Współzałożycielki oraz patronki Zgromadzenia. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
RecepcjaZakrystia

Przechodząc przez zakrystię możemy zobaczyć m.in. ornaty i paramenty haftowane przez M. Teresę i siostry. Uwagę zwraca oryginalne okienko w ścianie, które w przeszłości służyło do spowiedzi.
Zakrystia ZakrystiaKaplica

W pierwszej kaplicy Zgromadzenia, pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, modlitwą witamy Jezusa Eucharystycznego, obecnego w tabernakulum do dnia dzisiejszego. Możemy także zająć miejsce w klęczniku używanym przez M. Teresę i pomodlić się przed „cudowną” figurką Dzieciątka Jezus, ofiarowaną Zgromadzeniu przez Ojca Założyciela. Siostry i wierni wielokrotnie byli wysłuchiwani i otrzymywali łaski, o czym świadczą wota umieszczone w gablocie (propozycja).
Ściany kaplicy zdobi droga krzyżowa malowana przez siostrę malarkę Marcelinę Jachimczak SCSIJ. Witraże ukazują trzy tajemnice Syna Bożego – Wcielenie, ofiarę krzyżową i eucharystyczną. W przedsoborowym ołtarzu znajduje się obraz św. Teresy autorstwa s. Ksawery Kamockiej CSCIJ.
KaplicaSala wieluńska

W kolejnym pomieszczeniu przedstawione jest życie rodzinne Janiny Kierocińskiej. Widzimy tu dawny Wieluń: dom Kierocińskich, kościółek św. Barbary, kolegiatę wieluńską, pensję Pelagii Zasadzińskiej oraz zdjęcia rodzinne. Naszą uwagę może przykuć portret Janiny oraz zdjęcia rodzinne. Oryginalnymi elementami wystroju tego pomieszczenia są: autentyczne okno z domu rodzinnego oraz replika krzyża. Ojciec Janiny postawił go na granicy swojej posiadłości, było to szczególne miejsce modlitwy dla Janiny.
Sala wieluńska

Krzyż graniczny Dom rodzinny w WieluniuAula multimedialna

Fotografie z Czernej i Krakowa, eksponowane w auli, wprowadzają nas w tajemnicę poszukiwania przez Janinę Kierocińską drogi powołania. Poznajemy postać Sługi Bożego o. Anzelma Gądka, karmelity bosego, kierownika duchowego Janiny i Założyciela Zgromadzenia. To on wybrał Ją na przełożoną pierwszej wspólnoty sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Na ścianie znajduje się tablica upamiętniająca miejsce śmierci Czcigodnej Sługi Bożej M. Teresy.
Aula multimedialna
Aula pełni również funkcje sali multimedialnej. Tutaj po zwiedzeniu Muzeum obejrzeć m. in. można film o Matce Teresie Kierocińskiej pt.: Ona nigdy nie była sama.Sala ukazująca początki Zgromadzenia

Ekspozycja na piętrze poświęcona jest historii Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Na tle panoramy dworca kolejowego w Sosnowcu i kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP prezentują się ówczesne realia życia mieszkańców tego miasta: bruk, drewniany wózek, walizki, tobołki, sterty książek. Drogowskaz z ówczesnymi nazwami ulic symbolizuje także kilkuletnią tułaczkę Zgromadzenia.
Sala ukazująca początki ZgromadzeniaCela Matki Teresy

Do celi zakonnej M. Teresy wchodzimy przez autentyczne jej drzwi. To niepowtarzalna okazja, ponieważ cele zakonne sióstr znajdują się za klauzurą, czyli miejsca, do której nie mają wstępu osoby z zewnątrz. Możemy tu zobaczyć oryginalne meble i przedmioty codziennego użytku Sługi Bożej, także notatki osobiste, akt profesji, habit, binokle, zegarek, itp.
Cela Matki Teresy
Cela Matki Teresy - pamiątki
Kolejne eksponaty to niektóre dokumenty związane z procesem beatyfikacyjnym M. Teresy: m.in. „Positio” oraz Dekret o heroiczności cnót Czcigodnej Sługi Bożej.
Dokumenty związane z procesem beatyfikacyjnym Matki Teresy KierocińskiejSala szkolna i pracownia szycia

W następnej sali muzealnej zrekonstruowano klasę szkolną i pracownię krawiecko-hafciarską, prowadzoną przez siostry, gdzie możemy zapoznać się z działalnością dydaktyczno-wychowawczą sióstr (ochronka, przedszkole, szkoła podstawowa, kursy haftu i szycia).
Sala szkolna
Widzimy zdjęcia dzieci i młodzieży, które były pod opieką sióstr. Wśród licznych eksponatów dwa zwracają szczególną uwagę – to ornat i sztandar wykonane osobiście przez M. Teresę.
Sztandary wyhaftowane przez Matkę Teresę Pracownia haftu i szyciaSala miłosierdzia

Ostatnia sala poświęcona jest działalności charytatywnej Zgromadzenia: bezinteresowna pomoc najbiedniejszym. Dom Macierzysty od czasów życia M. Teresy był zawsze otwarty dla każdego potrzebującego. Fotoplansze ukazują ludzi, którzy doświadczyli tu ofiarnej pomocy, zwłaszcza w okresie okupacji hitlerowskiej. Są oni także świadkami heroicznej postawy M. Teresy, jej ducha zawierzenia Bogu, modlitwy oraz wypływającego z niej męstwa, wytrwałości, miłości bliźniego i prostoty.
Sala miłosierdzia
Obok dużej fotografii dyplomu i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata przyznanych M. Teresie Kierocińskiej widnieją zdjęcia uratowanych przez nią osób pochodzenia żydowskiego. W tym pomieszczeniu znajduje się także autentyczna skrytka, w której podczas wojny ukrywali się „zagrożeni”.
Warto zwrócić szczególną uwagę na niektóre pamiątki umieszczone w gablotach, np.: obrazek Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, jarmułkę czy ołowianą krówkę. Każda z nich kryje ciekawą historię.
Sala miłosierdzia Sala miłosierdziaGaleria s. Marceliny

Na piętrze poza czteroma pomieszczeniami muzealnymi znajduje się korytarz z galerią obrazów s. Marceliny Jachimczak CSCIJ. Kolekcja ta przedstawia sceny z życia Janiny – Matki Teresy Kierocińskiej.
Galeria s. Marceliny Jachimczak CSCIJ Galeria s. Marceliny Jachimczak CSCIJRozmównica Ojca Założyciela

W suterynach Muzeum odtworzono rozmównicę, w której Założyciel Zgromadzenia spotykał się z siostrami. Przypomina o tym fotel o. Anzelma oraz historyczne fotografie na ścianie. W pomieszczeniu znajduje się także podręczna biblioteka zawierająca księgozbiór związany z duchowością karmelitańską oraz publikacje o Założycielach Zgromadzenia.
Rozmównica Ojca Założyciela Rozmównica Ojca ZałożycielaSarkofag Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej

Zwiedzanie Muzeum Domu Macierzystego kończy się modlitwą przy sarkofagu Sługi Bożej, gdzie przez Jej wstawiennictwo można powierzyć Bogu swoje prośby.
Sarkofag Czcig. Sł. B. Matki Teresy KierocińskiejNASZYM DOBROCZYŃCOM
CODZIENNIE ODWDZIĘCZAMY SIĘ
W MODLITWIE.

Jest to dla nas piękne świadectwo Państwa wiary, życzliwości, otwartości,
solidarności w dobrym.

Bóg zapłać


0 komentarze: