Translate

Publikacje o Matce Teresie od św. Józefa"Matka Zagłębia"

Życie Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej.

o. Jerzy Zieliński OCD

"Pod płaszczem spraw zewnętrznych, przybranych w prostą codzienność, skrywała się niedostępna dla postronnego obserwatora tajemnica głębi tej prostej siostry zakonnej i działającego w niej Boga. Jedynie On wiedział, do czego zdolne jest wrażliwe serce tej oddanej Mu kobiety, a znając jej szczerą otwartość poprowadził sobie znanymi drogami. " - fragment wstępu

Zamów teraz
Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych
"Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego"

Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa
(Janiny Kierocińskiej 1885-1946).


Dokumentacja IV Sympozjum poświęcona duchowości sługi Bożej Janiny Kierocińskiej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Wydawnictwo Karmelitów Bosych"Świadek miłości Boga i człowieka"

III Sympozjum poświęcone pamięci sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa - Janiny Kierocińskiej, 3 Czerwca 2006, Kraków

„Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia.
Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych strukturach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym. Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny."
/ Jan Paweł II Sosnowiec, 14 czerwca 1999 r

Zamów teraz
Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych

"Rekolekcje z... Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska"

to książka dla wszystkich, którzy chcą dążyć do świętości drogą doskonałej miłości Boga w zwyczajności życia codziennego (...)

Matka Kierocińska, współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, nie tylko zachwyciła się świętą z Lisieux, wyniesioną na ołtarze w jej czasach, ale doskonale ją rozumiała i swoimi słowami przybliżała jej postać..." Ks. Stanisław Nowak - Arcybiskup Metropolita Częstochowski.

Wydawnictwo Karmelitów Bosych"Z sercem i chlebem na dłoni"

Życie i pisma wybrane Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej)

„Uczmy się tej wrażliwości na człowieka i na jego sprawy, wpatrując się w życie i posługę patrona waszej diecezji, świętego Brata Alberta Chmielowskiego i Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, zwanej Matką Zagłębia. Oni z wrażliwością odkrywali cierpienie i gorycz tych, którzy nie potrafili odnaleźć swojego miejsca w ówczesnych strukturach społecznych i ekonomicznych i nieśli pomoc najbardziej potrzebującym. Program, jaki oni wytyczyli, jest zawsze aktualny." / Jan Paweł II Sosnowiec, 14 czerwca 1999 r

Zamów teraz
Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych

"Na drodze dziecięctwa duchowego"

Jerzy Wiesław Gogola OCD
"Serce czyste, skupione, umartwione, słyszy Jezusa i pyta: czego chcesz ode mnie. Gotową jestem na wszystko - na wszelkie upokorzenia, przeciwności, cierpienia, by tylko posiąść i kochać na wieki."

"Pan hojny jest dla tych, którzy go szukają. Pamiętajcie, że nie ten kocha, kto mówi, że kocha, ale ten kto we wszystkim, czego się zobowiązał, wysila się na każdą chwilę życia i pełni tylko Wolę Najwyższego Pana." / Matka Kierocińska


Zamów teraz
Pozycja dostępna w Wydawnictwie Karmelitów Bosych


Bibliografia o Słudze Bożej

 1. Smyrak Bernard OCD, W służbie miłości, Nakładem „Głosu Karmelu”, Kraków 1947, ss. 49.
 2. Machejek Michał OCD, Matka Teresa i Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Kraków 1960, t. I ss. 416, t. II ss. 416, t. III ss. 86, maszyn.
 3. Schönnett Generosa KDzJ, Służebnica Boża Teresa Janina Kierocińska, w: Polscy święci t. IX, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1986, s. 215-268.
 4. Mrówczyński Jerzy CR opracował, Matka Zagłębia 1885-1946, w: Polscy kandydaci do chwały ołtarzy, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1987, s. 108-110.
 5. Bar Joachim Roman przygotował do druku, Życiorys i wybrane pisma s. Teresy od św. Józefa (Teresy Janiny Kierocińskiej), Kraków 1990, ss. 72.
 6. Wider Dominik OCD, Módlcie się i ufajcie. Rozmowy o siostrze Teresie Kierocińskiej, Kraków 1991, ss. 141.
 7. Rok jubileuszowy 100-lecie urodzin Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (1885-1946), Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Warszawa-Marki 1994, ss. 134.
 8. Stachnik Jerzy, Obchody 50 rocznicy powstania w getcie warszawskim na terenie Sosnowca, w: Rocznik Sosnowiecki 1993, pod red. Marii Wandy Wanatowicz, Urząd Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec 1993, s. 62-65.
 9. Sewerin Leonarde KDzJ, Son Nom Etait Therese, Toulon 1994, ss. 125.
 10. Bukowski Kazimierz ks., Teresa Janina Kierocińska 1885-1946, Założycielka Karmelitanek Dzieciątka Jezus, w: Słownik Polskich Świętych. Ilustrowany podręczny popularnonaukowy. Święci Błogosławieni 90 kandydatów na ołtarze, Kraków 1995, s. 244-245.
 11. Sympozjum z okazji 75-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus oraz 50 rocznicy śmierci Współzałożycielki Sł. B. M. Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej, Sosnowiec 1996, ss. 174.
 12. Ryszka Czesław, Klejnot Czeladzi Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1997, s. 171-176.
 13. Tomczyk Czesław ks., Siostra Teresa Kierocińska – Matka Zagłębia, w: Sosnowieckie Studia Teologiczne, tom III, Sosnowieckie Seminarium Duchowne, Kraków-Sosnowiec 1997, s. 273-286.
 14. Olejnik Tadeusz, Kierocińska Janina, w: Leksykon Miasta Wielunia, Wieluń 1998, s. 74.
 15. Ryszka Czesław, Matka Kościołów Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom-Sosnowiec 1999, s. 77-82, s. 109-112, s. 276-281.
 16. Bolek Jarosław ks. red., Jan Paweł II w Sosnowcu 14 czerwca 1999 r. Zostałeś w naszych sercach, Sosnowiec 1999, s. 7, 13.
 17. Cudna Eliasza KDzJ oprac., Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska. Życiorys Matki od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej) 1885-1946 Założycielki, Wydanie II, Sosnowiec 1999, ss. 51.
 18. Duchniewski Jerzy, Kierocińska Janina, w: Encyklopedia Katolicka TNKUL, Lublin 2000 t. VIII, kolumna 1412.
 19. Misiurek Jerzy, Chrystocentryzm duchowości Teresy Janiny Kierocińskiej (zm. 1946), w: Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, Lublin 2000 t. III, s. 244-247.
 20. Śmiałek Małgorzata, Węcel Michał, Znani i nieznani patroni sosnowieckich ulic, Muzeum w Sosnowcu, 2002, s. 14.
 21. Śmiałek Małgorzata, Janina Kierocińska (1885-1946) zakonnica, „Matka Zagłębia”, w: Sosnowiczanie stulecia, Muzeum w Sosnowcu 2004, s. 23.
 22. Gogola Jerzy Wiesław OCD, Na drodze dziecięctwa duchowego. Rozważania z duchowości karmelitanek Dzieciątka Jezus, wydanie II, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, ss. 112.
 23. Kontemplacja Oblicza Chrystusa. Różaniec z Maryją i Rodziną Karmelu, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, s. 151-165.
 24. Z sercem i chlebem na dłoni, Życiorys i pisma wybrane Matki Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Sosnowiec 2005, ss. 104.
 25. Zawada Marian OCD wybrał i opracował, Antologia karmelitańska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2005, s. 405-419.
 26. Sobaszek Jarosław, Podlejski Łukasz, Żydzi w Sosnowcu historia niepełna, Sosnowiec 2005, s. 75-77.
 27. Dziękujemy Nasza Matko, utwory poetyckie o Matce Teresie Kierocińskiej, wybór tekstów s. Bogdana Batog KDzJ, Czerna, Karmel Dzieciątka Jezus 2005, ss. 56.
 28. Świadek miłości Boga i człowieka, III Sympozjum poświęcone pamięci Sługi Bożej Matki Teresy od św. Józefa Janiny Kierocińskiej (1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z okazji 60. rocznicy śmierci, red. o. Jerzy Gogola OCD, Karmelitański Instytut Duchowości, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2006, ss. 187.
 29. Misztal Wojciech ks., Rekolekcje z... Sługa Boża Matka Teresa od św. Józefa - Janina Kierocińska, Matka Zagłębia, Wydawnictwo M, Kraków 2008, ss. 232.
 30. Szałyga Hilaria KDzJ, Pieśń o Mojej Matce, Kraków 2008, ss. 117.
 31.  Łęczek Ireneusz, Teresa Kierocińska i jej czasy, Sosnowiec 2011, ss. 80.
 32. Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Dokumentacja IV Sympozjum, seria Mistyka Polska 114, UKSW – Sekcja Teologii Duchowości, Wicepostulacja Sł. B. Teresy Kierocińskiej, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011, ss. 212.
 33. Zieliński Jerzy OCD, Matka Zagłębia. Życie Służebnicy Bożej Teresy Kierocińskiej Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014, ss. 160.
 34. Matka Teresa Kierocińska - album o Czcig. Sł. B. Matce Teresie Kierocińskiej, format, Wicepostualcja Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej, Sosnowiec 2015.
 35. Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu oraz 130. Rocznicy urodzin Czcig. Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej, Red. Jan Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluń 2017.
 36. Cuda i łaski Boże. Miesięcznik rodzin katolickich. Nr 7 / 2017 r. Temat numeru: Czcigodna Sługa Boża Matka Teresa Kierocińska. 
 37. Zieliński Jerzy, Teresa di san Giuseppe, La vita della Venerabile Teresa Kierocińska, Edizioni OCD, Anno 2017, s. 288.
 38. Kucharski Bartłomiej Józef OCD, Boskie Teresy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2018, s. 87-99.
 39. Zieliński Jerzy OCD, Mother of Zagłębie The Life of the Wenerable Servant of God Teresa Kierocińska, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2019, s. 288.
 40. Szałyga Hilaria KDzJ, Pieśń o Mojej Matce, wyd. II, Sosnowiec 2020, s. 119.
  Czcigodna Sługa Boża Janina Kierocińska – Matka Teresa od św. Józefa 14 czerwca 1885-12 lipca 1946, Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, wyd. II uzupełnione, Sosnowiec 2020, s. 24.

Powyższe publikacje są dostępne:
w Archiwum Matki Teresy Kierocińskiej
41-209 Sosnowiec
ul. M. Teresy Kierocińskiej 25
tel. (032) 297-18-63Artykuły:Wiara i Niepodległość. Religijno-patriotyczne tradycje terenów obecnej diecezji sosnowieckiej, red. Adam Dziurok, ks. Mariusz Trąba, Instytut Pamięci Narodowej, Diecezja Sosnowiecka, Katowice - Sosnowiec – Warszawa 2019, s. 720:

·         S. Wiktoria Renata Szczepańczyk CSCIJ, Działalność społeczna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym, s. 235-259.
·         S. Wiktoria Renata Szczepańczyk CSCIJ, Życie codzienne i „niecodzienne” sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus w okresie okupacji niemieckiej (na przykładzie działalności klasztorów w Sosnowcu i Wolbromiu oraz placówki w Jaworznie), s. 301-341.
·         Kolwas-Soczyńska Mirosława, Klasztor sióstr karmelitanek Dzieciatka Jezus w Sosnowcu a działalność polskiego ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej (1939-1945), s. 343-375.

Książka dostępna jest:
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/83709,Wiara-i-Niepodleglosc-Religijno-patriotyczne-tradycje-terenow-obecnej-diecezji-s.html