Translate

Sentencje Matki Teresy Kierocińskiej


Matka Teresa, jako prawdziwa duchowa Matka Zgromadzenia, pragnęła dzielić się swoim doświadczeniem Boga. Słowa takiego człowieka, który jest prawdziwym świadkiem Chrystusa nie wymagają dowodów. Traktuje się je jako fakty.
Napis na karteczce naklejonej na drewnianą
obsadkę pióra, używanego przez m. TeresęBóg
• Nie martwić się niczym, wszystko przeminie – Bóg sam nam zostanie.

Cichość
• Prawdziwa miłość do Pana Jezusa jest wtedy, gdy umiemy cierpieć w cichości.
• Starajmy się ze wszystkich sił, by tę cichość zdobyć, by Pana Jezusa pozyskać okazując Mu miłość przez ciche znoszenie wszystkiego.

Cierpienie
• Nie może być miłości bez cierpienia.
• Jak znosić cierpienia nie umiemy, to jeszcze dotąd nic nie umiemy.
• Ażeby czyściec (o)minąć trzeba tu cierpieć.

Cierpliwość
• W cierpieniach najlepiej wziąć krzyż w rękę i śledzić każdy ruch Pana Jezusa podczas Jego Męki.
• Musimy cierpieć dla Jezusa.
• Kto nie chce cierpieć przykrości, przeciwności, ten nic w życiu swoim nie zrobi.

Cnota
• Cnota zawsze na ostatnie miejsce od wszystkiego i wszystkich ucieka.

Czyny dobre
• Czynem udowadniamy stałość naszej wiary, miłości i poświęcenia dla Boga.
• Czynu, moje Dzieci! Czynu mi dajcie, a uwierzę, że kochacie Boga.
• Naszymi czynami ujawniamy potęgę naszej miłości.
• Niezbyt wielkiej trzeba miłości, by ją słowami wyrazić, trzeba za to mocnej, ofiarnej miłości, by te słowa wykonać, okazać czynem.

Dobroć
• Bądźcie Pana Jezusa prawdziwą pociechą i Matki Najświętszej, a tym sprawicie mi największą radość.

Doskonałość życia
• Nie habit nas święci, ale doskonałe życie.

Heroizm
• Świętość zdobyta pracą, wiernością w najdrobniejszych rzeczach, to heroizm.
• Świętość to heroizm.

Hojność Boża
• Pan hojnym jest dla tych, którzy Go szukają.

Intencja dobra
• Pamiętajmy tylko, że ten dzień może (być) ostatni, a wtedy starać się będziemy, by Jezusa niczym nie obrazić.
• Wszystko na uwielbienie Trójcy Przenajświętszej!

Józef święty
• Św. Józef szczęśliwie doprowadzi (nas) do celu (do Pana Boga).
• Im jest się wierniejszym łasce, tym więcej św. Józef będzie wierniejszy (naszym) prośbom.

Karmelitanka Dzieciątka Jezus
• Zapiszcie to sobie w głowach, że na to Bóg stworzył karmelitankę, by miłość siała.
• Każda karmelitanka święta – ma być na Krzyżu rozpięta.
• Karmelitanka Dzieciątka Jezus ma iść do świętości przez trzy stacje: żłóbek, krzyż i ołtarz.

Krzyż
• Życie pod krzyżem przyniesie wam pokój, którego nikt nam dać nie może.
• Nie lękajmy się krzyża, bo on nam niebo otworzy.

Matka Boża
• Idź zawsze i wszędzie z Maryją, to Matka najlepsza – u Niej szukaj pomocy i obrony.
• Niech Siostry będą dobrymi, pokornymi, cichymi, (i) posłusznymi dziećmi Matki Najświętszej z Góry Karmel – niech idą Jej śladami, mając Ją ciągle w myśli i na ustach.

Męstwo
• Co idzie przez krzyż, to pewne; a co przez róże, to piękne, ale często chwilowe.
• Czy miłość Boża i miłość bliźniego rozwija się wśród was?
• Miłość wystarczy za wszystko.
• Kto bardzo pragnie kochać, (ten) wszystko pokona.
• Kogo się kocha, o tym się myśli, o tym się mówi, dla tego się pracuje, dla tego się cierpi, umartwia itd.
• Nie patrzmy, kto i jak powie, tylko kochajmy i kochajmy bardzo.

Miłość bliźniego
• Kto kocha Boga, musi kochać i bliźniego, a zatem musi poświęcić się dla drugich.
• Chcemy miłości – dajmy miłość.
• Niech miłość wielka jaśnieje wśród was – nie chciejcie jej jedna od drugiej – tylko każda niech da miłość drugiej.
• Nie jest miły Bogu ten, kto dużo różańcy mówi, a od bliźniego nic znieść nie umie.
• Miłość Bożą mierzy się miłością bliźniego.
• My patrzymy okiem ludzkim... nie znamy intencji bliźniego, Pan Bóg zaś patrzy w serce, Jemu więc zostawmy sąd o bliźnim.
• Nie obrażajcie się, gdy zajdzie jakaś drobnostka, niech nikt nie widzi u was twarzy zagniewanej.
• Jedno zniesienie słowa przykrego, cierpkiego, szorstkiego, niedelikatnego, więcej znaczy jak pościć o chlebie i wodzie.

Miłość Boga
• Dusza oddana Bogu jest gotowa na wszystko czego Bóg od niej zażąda.
• Kto bardzo kocha, dla tego nic trudnym nie będzie.
• Miłość wielka, Boża, święta, niech promienieje z każdego waszego ruchu, z każdego czynu, z każdej przeciwności (pokonanej), z każdego cierpienia.
• Pan Bóg więcej myśli o nas, niż my o Panu Bogu.
• Na tym świecie nie ma nic (poza Bogiem), co by zasługiwało na miłość, bo wszystko inne nie (jest) godne serca ludzkiego.
• (Trzeba) kochać Pana Jezusa za wszystkich i za wszystko co nas spotyka.
• Kto kocha Boga, dla tego wszystkie przeciwności, przykrości, cierpienia, stają się niczym, są nawet rozkoszą.

Miłość Pana Jezusa
• Jezus chce waszej miłości, dajcie Mu ją.
• Kto kocha Pana Jezusa (ten) wszystko dla Niego uczyni.
• Kto kocha Jezusa, tan dla Niego wszystko zniesie.
• Niczego (tak) nie pragnę, jak tylko, by Siostry kochały bardzo Boga.
• Jezus jest Wszystkim, Początkiem i Końcem każdej myśli, słowa i uczynku.
• Dla Niego wszystko znośmy, jako z Ręki Boga wszystko przyjmujmy.
• Najważniejsza rzecz, byśmy się spodobały Panu Jezusowi.
• Kochać Jezusa to świętość.
• Kto bardzo kocha (Pana Jezusa), ten nigdy nie obrazi Go, a zatem starajcie się tylko o miłość.
• Jak zaczniemy głęboko wpatrywać się w Miłość Jezusową, (to) jasno poznamy ile nam brak, ile nam nie dostaje, byśmy prawdziwie czystym sercem kochały Jezusa.

Miłość własna
• Największym nieprzyjacielem tośmy sobie sami, to własna wola, to miłość własna – pokonać siebie to więcej jak zwyciężyć państwa.

Miłosierdzie
• Biedny to drugi Chrystus.

Modlitwa
• W modlitwie szukajcie pomocy i siły w walkach.
• Niech modlitwa przepoi wasze serca, myśli, pragnienia, czyny i cierpienia.
• (Przed tabernakulum) dziecko uspokoisz się i zaczerpniesz siły
• Modlitwy dobrej bez umartwienia nie będzie.
• Aby się dobrze modlić trzeba koniecznie się umartwiać.
• Dobra modlitwa i umartwienie idzie w parze.
• Proszę by codziennie się Siostry wzajemnie modliły jedna za drugą.
• Modląc się wspólnie jedna za drugą wszystko możemy wyprosić.
• Modlitwa to skarb najdroższy, najcenniejszy, ale dobra modlitwa.
Nadzieja
• Kochaj, ufaj, proś!
• Pan Jezus jest siewcą, to i plon będzie.
• Jezus dla nas Wszystkich, w Nim ufność całą połóżmy tak, jak św. Terenia od Dzieciątka Jezus.
• Nie bójcie się niczego, żadnych przeciwności (i) trudności. Pan Jezus mieszka razem z wami. On się sam wami zaopiekuje i nie pozwoli, by się wam co złego stało.
• Pan Bóg o swoich nigdy nie zapomni.
• Jeśli kto zaufa Bogu, temu się nic nie stanie.
• Nie bójmy się niczego i nikogo, bo Pan, który nas stworzył, nie pozwoli, by dziecku, które Go bardzo kocha i dla Niego znosi tyle utrapień (i) różnych przeciwności, stało się co złego.
• Nie bójmy się niczego, kochajmy Jezusa nade wszystko, (On) pozwoli nas przycisnąć, ale krzywdy uczynić nam nie pozwoli. Ufam, że Bóg nam dopomoże, dzieciom ufającym niczego nie może odmówić Nasz Ojciec w niebie.
• Tyle od Pana Boga otrzymujemy, ile się spodziewamy.
• Bóg wszystko może. Jemu zaufajmy – my mamy wytrwać do końca.
• Bóg nie opuści nigdy tych, którzy w Nim całą ufność złożyli.
• Podnieście w górę serca, tam wysoko, gdzie nasza przyszłość, gdzie nasz Pan Jezus mieszka i czeka na nas.
• Ten, który nas stworzył pomyśli o naszych potrzebach.
• Pan Jezus chce, by Jemu tylko Siostry zaufały, a nie ludziom.
• Jeśli ludzie nie chcą podać nam ręki, to będziemy wspomożeni przez Boga i Matkę Najświętszą.
• Kto Bogu zaufał, (ten) nigdy zawiedziony nie będzie.
• Ufności, nie bójmy się niczego i nikogo, bo Pan który nas stworzył nie pozwoli, by dziecku, które Go bardzo kocha i dla Niego tyle znosi utrapień, różnych przeciwności, by mu się co złego stało.
• Ufajmy – ufajmy bez końca.
• Bóg ma skrzynie bez wieka dla każdego człowieka. Bóg ma więcej niż nam jest potrzeba.
• Każda trudność jest możliwa do rozwiązania, gdy jest się z Bogiem.
• Słysząc różne rzeczy, jeszcze więcej utwierdzam się w ufności i nigdy ufać nie przestanę.
• Ufaj, bo Pan Jezus jest blisko przy tobie, to ci się nic złego nie stanie.
• Ufajmy bez granic Panu Jezusowi, że i nam da tę wielką łaskę gdzie na miejscu "ja", będzie tylko "Jezus".

Narzekanie
• Nie trzeba narzekać, bo to się Panu Jezusowi nie podoba.

Naśladowanie Chrystusa
• Kto chce kochać Pana Jezusa i Matuchnę Najświętszą, musi iść Ich śladem.

Niedoskonałość
• Dusza, która siebie nie zna, podlega różnym zmianom charakteru, jak jej tylko coś się nie podoba, to już pokazuje swoje niezadowolenie na zewnątrz.

Obecność Boża
• Trzeba ciągle mieć myśl zwróconą do Boga, by wytrwać na tej drodze ciernistej.
• Bądź zawsze z Panem Jezusem.

Obecność eucharystyczna
• Mieszkać razem ze swoim Panem, pod jednym dachem, to raj na ziemi.
• Kiedy mamy w sercu naszym Gościa nad gości, (to) czy można być kimś, lub czymś zajętym.

Oblicze Najświętsze
• Oblicze Najświętsze nas zasłoni. Obowiązkowość
• Obowiązek musi być święcie wykonany, ale nie robiąc uszczerbku w służbie Bożej.

Ofiara
• Miłość bez ofiary jest niczym.
• W ofierze dawaj Mu (Panu Bogu) miłość.

Optymizm
• Podnieście w górę serca, tam wysoko gdzie nasza przyszłość, gdzie nasz Pan Jezus mieszka i czeka nas.
• Bądź wesoła, niczym się nie martw, zaufaj Panu Jezusowi, a On się troszczyć o ciebie będzie.
• Bądźcie zawsze wesołe i szczęśliwe, to wam nic ciężko nie będzie.
• Pan Jezus smutku nie lubi, On chce nas widzieć zawsze zadowolone, wesołe i szczęśliwe. Bądźmy więc takimi, jakimi Bóg i Pan chce (nas) mieć.

Pokora
• Jeśli dusza nie szuka siebie, to we wszystkim będzie szukała Boga.
• Pokora jest fundamentalną cnotą w życiu wewnętrznym.
• Im więcej dusza (jest) pokorniejsza, tym Bóg się do niej zniża i (jej się) udziela.
• Pokornym Bóg niczego nie odmawia.
• Szczęśliwa ta dusza, która jasno widzi zło u siebie i pozwoli drugim mieć siebie za taką, jaka jest wobec Boga w rzeczywistości.
• Bądźcie pokornymi a przykrości staną się wam słodkie.
• Bądźmy dla siebie bardzo surowe, a dla drugich wyrozumiałe, grzeczne, uprzejme, usłużne – miłość siejmy jedna względem drugiej.
• Łatwiej nie jeść cały dzień, niż znieść z miłości ku Panu Jezusowi słowo przykre.
• Samej łatwiej się upokorzyć, lecz trudniej (jest) przyjąć upokorzenie od drugich.
• Jedno upokorzenie, cierpienie zniesione z radością w sercu, więcej warte w oczach Boga, jak cały rok pościć o chlebie i wodzie.
• Pokora zawsze znajdzie to, czym zwycięży wszystko.
• Korzystajcie z upokorzeń, które Bóg nam zsyła.
• Niebo jest tylko dla cichych i pokornych.

Pokuta
• Musimy dziś pokutować – nie trzeba narzekać, bo to się nie podoba Panu Jezusowi.

Posłuszeństwo
• W posłuszeństwie znajdziesz Boga.
• Posłuszeństwo czyni cuda.
• Najmilsza Bogu ofiara, to oddać Mu swą wolę.
• Poddajmy się pod Jego (Pana Jezusa) całkowite kierownictwo, nie stawiajmy Mu żadnych przeszkód.
• Posłuszeństwo to najkrótsza droga do Boga.
• Zakonnica posłuszna jest bardzo miła Panu Jezusowi, (jest) rozkoszą Jego Boskiego Serca.
• Jeśli Bóg tak chce, niechaj się spełni Jego Wola, bądźcie zawsze pokorne i posłuszne jakkolwiek się stanie.

Praca
• Praca nie jest naszym celem, tylko środkiem uświęcenia się.
• Człowiek jest tylko człowiekiem, więc musi ciągle z sobą walczyć - trzeba pracy, trzeba czuwania

Przebaczenie
• Pan Jezus na krzyżu łotrowi przebaczył, tym więcej ja ci przebaczam

Przywiązania
• Niespokojne (jest) serce nasze, bo zbyt przywiązane do ziemi, (i) do siebie.

Rozmyślanie
• Dobre rozmyślanie to zwierciadło, na którym dusza widzi (swoje wady).
• Uczmy się dobrze rozmyślać, a będziemy szczęśliwe już tu na ziemi.
• Przez dobre rozmyślanie zwyciężymy wszystko.
• W rozmyślaniu musimy zwrócić uwagę, czy nasze myśli, słowa, uczynki, wszystkie zamiary, pragnienia, dążności, chęci itp. czy są takie, że przez nie sprawiamy radość Panu Jezusowi.

Roztropność
• Pan Jezus niech będzie naszym drogowskazem. Jego się trzymajmy z całych sił, a szczęśliwe będziemy na wieki.

Święci
• Świętych potrzeba wśród nas.
• Dusza, która nauczy się dobrze rozmyślać, będzie bardzo spokojna, bo Duch Święty zajmie (swoje) miejsce w jej duszy, a nie świat.
• Dziś potrzeba nam Świętych, a kto ma zostać świętą jeśli nie zakonnica.
• Święci mieli oczy zawsze zwrócone na siebie, a nie na drugich.
• Największa świętość, to złączenie woli naszej z Wolą Bożą.
• Świętość ... musimy zdobyć, niech nas kosztuje ile chce.
• Aby zostać świętą musimy się starać, by nasze czyny podobały się Panu Jezusowi.
• Żeby zostać świętą musimy dużo cierpieć, dużo znosić, być upokorzoną, poniżoną, upominaną, nieraz wyśmianą i lekceważoną.
• Chcąc być świętą, musimy się wyniszczyć – to nasze "ja" musi ustąpić w pokorze, którą Pan Jezus kocha.
• By zostać świętą musimy się wyniszczyć, zmiażdżyć – musimy zejść na samo dno swej własnej nicości.

Szczęście
• Która z was wysila się, by nią (świętą) zostać, ta będzie najszczęśliwszą istotą na świecie.
• Ludzie nam współczują (z powodu ubóstwa w domu), lecz gdyby wiedzieli, jak jesteśmy szczęśliwe, cisnęliby się drzwiami i oknami do klasztoru.


Trudności
• Droga do nieba nie po różach, nie w spokoju, ale w cierpieniach i w boju.
• Przez Krzyż do nieba, a więc Krzyża się nie lękajcie.
• Przeciwności (i) trudności (trzeba) znosić dla przebłagania gniewu Bożego.

Ubóstwo
• Klejnotem życia zakonnego, (jest) ubóstwo.
• Najbezpieczniejszymi murami klasztoru, (jest) zachowanie ubóstwa.
• To co posiadamy ... musimy szanować, bo to jest własnością klasztoru i tym samym własnością Bożą.
• Z chwilą, gdy ubóstwo nie (jest) zachowane, chyli się ku upadkowi i całe życie zakonne.

Umartwienie
• Bez umartwienia nigdy nie będziesz dobrą zakonnicą.
• Bez umartwienia nie ma dobrej modlitwy.
• Nie powinno się odejść od stołu, nie umartwiwszy się przy nim.
• Obowiązkowo codziennie trzeba spełnić najmniej siedem umartwień.
• Nie odmawiaj Mu (Panu Jezusowi) tego (co cię męczy).

Wdzięczność
• Taka jest Wola Boża, musimy ją uwielbiać i za Nią najlepszemu Ojcu składać dzięki (w obliczu trudności).

Wiara
• Widać Bóg chce trzymać nas w upokorzeniu, abyśmy zrozumiały, że w dziele Bożym, nie my, ale Bóg (jest) Budowniczym. Nie na mocnych, ale na słabych członkach Bóg buduje swoje dzieła.

Wierność
• Bądźmy wierne Panu Jezusowi, a On sam zastąpi nam wszystko i wszystkich.
• By stać się miłymi Panu Jezusowi, musimy być wierne we wszystkim.
• Kochajcie Pana Jezusa i bądźcie Mu wierne w najdrobniejszych rzeczach.
• Dzieci, bądźcie wierne Panu Jezusowi, a zobaczycie, że nic wam się nie stanie.
• Dzieci, pamiętajcie, że każdy dzień jest decydującym o naszej przyszłości poza grobem.

Wola Boża
• Złączenie (naszej) woli z Wolą Bożą to świętość.
• Wybieraj to co milsze Panu Jezusowi, a nie to co łatwiejsze.
• Musimy wszystko czynić, cierpieć, pracować według Woli Boga.
• Świętość polega tylko na znoszeniu (trudności) i zgadzaniu się we wszystkim z Wolą Bożą.

Życie współczesne
• Dziś ludzie żyją nerwami, zamiast jeszcze więcej niż kiedykolwiek zwracać się do Boga.